پلیس سوئد در سال 2014 تعداد 8500 محل کشت ماری جوانا را کشف کرده است .


 پلیس چند محل کشت ماری جوانا را کشف کرده است  (این عکس تزیینی ست)  Foto: Joe/Flickr
پلیس چندین  محل کشت ماری جوانا را کشف کرده است 
بیشترین میزان کشف و ضبط ماری جوانا در سوئد مربوط  به سال گذشته  است
 کل میزان  تعداد کشف و ضبط این ماده مخدر ۸۵۰۰ مورد بود که ۹۵۰ مورد بیش از سال ۲۰۱۳ بود.
. پلیس درسال گذشته همچنین چند محل کشت این ماده را نیز کشف کرد. دلیل وجود محل‌های کشت ماری جوانا در سوئد، غیرقانونی نبودن فروش دانه‌ی این گیاه است.
نویسنده
فروش دانه ماری جوانا در سوئد غیرقانونی نیست بلکه کشت و فروش و مصرف ان غیر قانونی است من مانده ام توی سوئد به ان سرما چقدر گلخانه مشغول کاشت ماری جوانا است

هیچ نظری موجود نیست: