حرکات دست و بدن در هنگام صحبت کردن می تواند افکار شما را تغییر دهد

حرکات دست و بدن در هنگام صحبت کردن می تواند افکار شما را تغییر دهد
بعضی وقتها تقریبا غیر ممکن است،بدون حرکات دست صحبت کنیم.
به نظر می رسد این ایما واشارات در چگونگی فکر کردن ما مهم است.
این اشارات راهنمای بصری برای فکر و اندیشه ما مهیا می کنند،آنها(حرکات دست وبدن) فرضیات جدید خلق می کنند و حتی ممکن است فکر ما را با زمینه ای که در عمل ایجاد می کنند تغییر دهند.
دونفر از محققین روانشناسی دانشگاه شیکاگو با همکاری هم بر روی این کشف کار کرده اند.
این آزمایش را دو نفر از دانشمندان روانشناس  انجام دادند؛  از داوطلبین خواسته شد بازی برج هانوی(دو میله که درون آنها دیسکهای رنگی وجود دارد و باید دیسکها را از یک میله به میله دیگر منتقل کنند.این یک بازی شناخته شده وآشناست)را حل کنند.
داوطلبان این بازی را انجام دادند،وبعد از آنها خواسته شد به اتاق دیگری رفته وتوضیح دهند که این کار را چگونه انجام دادند.(در واقع توضیح این کار بدون کمک از دستها نشدنی  است
دوباره از داوطلبین خواسته شده که اینکار (برج هانوی) را انجام دهند.
 برای بعضی از داوطلبین سنگینی دیسکها یک تغییر اسرار آمیز کرده بودند!یک دیسک کوچک که به راحتی در دفعه قبلی با یک دست می شد جابجایش کرد ،حالا به قدری سنگین بود که احتیاج به دو دست داشت! این یک حقه بود .
در نتیجه ،داوطلبینی که هنگام صحبت کردن از نحوه انجام بازی  از یک دستشان استفاده می کردند، احساس ناخوشایندی داشتند.
(بعداز اینکه دیسکها سنگین شده بود.)
داوطلبینی که از یک دست درتوضیح وحرف زدن استفاده کرند، دیرتر بازی رابه اتمام رسانند تا  آنهایی که با دو دستشا ن حرف می زدند.این نشانگر تاثیر اشارات بر روی فکر ماست.دانشمندان معتقدند که این داوطلبین پازل را با ذهن حل کردند.وسنگینی دیسکها را ندیده بودند.وسنگینی عجیب دیسکها را از ذهنشان بیرون کرده بودند.
دانشمندان می گویند:" ایماء و اشارات نقش عمده  و بخصوصی در اعمال وطرز اجرای آن دارند.نیروی فکر ما می تواند بعضی از تاثیرات را کم کند و این به خاطر اینست که، دستور قوی ومشخصی(فشرده وشدید) را از جهان دریافت نمی کند.اما مغز امکان اینکه یک دستور قوی برای انجام عملی داشته باشد هست،چون اشاراتی که برای یک عمل  لازم هست را ما می توانیم به او بدهیم. "
ما فقط یک نمایش دهنده اشارات  که بدون بررسی آنرا به نمایش می گذارد ومغز هم راجع به آن صحبت می کند، نیستیم  ؛ چرا که،ما می توانیم اشاراتمان را تجزیه وبا تخیل آمیخته کنیم وبعد با حرکات دستمان به  نمایش بگذاریم.
طبق این مطالعات دستآورد های دیگری هم حاصل شده که:اشارات اندیشه ها وافکار را منسجم می کند.حرکات دست به واقع فعالیت در ذهن ایجاد می کنند.
این تحقیق برای آموزش بسیار مفید است.دانشمندان بر روی تفهمیم بهتر ویادگیری آسانتر دانش آموزان در زمینه ریاضیات،فیزیک وشیمی،بوسیله ایماء واشارات ،کار می کنند.

هیچ نظری موجود نیست: