بعد از متادون مخدر اسپایس Spice برای شروع یک انقلاب رنگی استفاده می شود .Spice, la drogue qui "booste" les révolutions de couleur


اسپایس  Spice مادۀ مخدر
برای «انقلاب های رنگی»
© Photo. Krasnoyarsk Krai Department of the Russian Federal Drug Control Service
 
 پلیس ضد مخدر روسیه در مورد اسپایس  ها اعلام خطر کرد. این مادۀ مخدر که برای تحریک انقلاب های رنگی مورد استفاده قرار گرفته در سراسر جهان قربانی می گیرد.
روز سه شنبه رئیس سرویس فدرال روسیه ویژۀ کنترل مواد مخدر ویکتور ایوانوف  Viktor Ivanovطی گردهمآئی رؤسای پلیس ضد مواد مخدر در سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که انواع اسپایس  ها در سازمان های مرتبط به «انقلاب های رنگی» مورد استفاده قرار گرفته است.

«سال گذشته، ما مادۀ مخدر شیمیائی کشف کردیم که با مولکول فلوئور ساخته شده بود (...) ویکتور ایوانوف یادآور شد که این مادۀ مخدر نوین موجب مرگ بسیاری از مصرف کنندگان شده است.
به گفتۀ پلیس ضد مخدر روسیه، برخی مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی در جهان و به ویژه در ایالات متحده و انگلستان روی این ماده کار می کنند تا از آن در انقلاب های رنگی استفاده کنند.
رئیس پلیس ضد مواد مخدر در سازمان همکاری شانگهای خاطر نشان ساخت که پیش از این گروهای استقلال طلب و جدایی خواه از متادون méthadone استفاده می کردند که مسئول بخشی از رویدادهای میدان میادین در کی یف بوده است : « مصرف کنندگان این نوع مواد مخدر در واقع گوشت دم توپ کی یف بودند و به همین گونه بعداً در جنوب شرقی اوکراین مورد استفاده قرار گرفتند.»
اسپایس  رسماً به شکل «اود» در اینترنت  به فروش می رسد و مخلوطی از مواد مخدر شیمیائی متعدد است.
 این مادۀ مخدر مصرف کنندگان را به مرده های زنده (زومبی) تبدیل می کند و بین جوانان برخی از کشورها طرفدارن  بسیار فزاینده ای پیدا کرده است.
 
Technologie des "révolutions de couleur"
فن آوری انقلاب رنگی

مقامات روسی با اظهار نگرانی زنگ خطر را به صدا در آوردند. اسپایس  می کشد و تا کنون 40 نفر قربانی داشته و بیش از 2000 مورد در بیمارستان های روسیه  بستری شده اند.
پزشگان مشاهده کرده اند که مصرف کننده گان  رفتار کاملاً مسخ شده ای دارند، و مانند «زومبی ها» حرکت می کنند و رفتارشان خشونت آمیز است.
این مادۀ مخدر که از گیاهان و مواد شیمیائی مختلف تشکیل شده به شکل بسته های رنگی بفروش می رسد و مانند ماری جوآنا نیز مصرف می شود.
 

هیچ نظری موجود نیست: