پاسخ جزيني درباره پول کثيف؛ تقويت سيستم کنترل و نظارت در زمينه مواد مخدر ضرورت داردپاسخ جزيني درباره پول کثيف؛

تقويت سيستم کنترل و نظارت در زمينه مواد مخدر ضرورت دارد

موج - قائم مقام دبيرکل ستاد مواد مخدر گفت: ورود پول هاي کثيف به عرصه سياست مسئله مهمي است که در اين زمينه بايد سيستم کنترل قوي داشته باشيم.دکتر عليرضا جزيني، قائم مقام دبيرکل ستاد مواد مخدر، در گفتگو با خبرنگار موج درباره ورود پول هاي کثيف و ناشي از قاچاق مواد مخدر به عرصه سياست و انتخابات گفت: برخي نمايندگان محترم مجلس درخواست کرده بودند که در اين زمينه مستندات لازم داده شود. وزير کشور هم قرار است در جلسه غيرعلني گزارشي را به نمايندگان ارائه دهند. بيان اين مطلب در مجلس اثرگذار خواهد بود.
جزيني ادامه داد: اين مسئله مهمي است و در اين رابطه بايد سيستم کنترل قوي در کار باشد. 20 ميليارد تومان خريد و فروش مواد مخدر در روز در کشور نشان از آن دارد که بايد بيشتر اين موضوع را تحت کنترل درآوريم.
لازم به ذکر است، سال گذشته وزيرکشور از ورود پول هاي ناشي از خريد و فروش مواد مخدر تحت عنوان پول کثيف به عرصه انتخابات و هزينه ها و تبليغات انتخاباتي کانديداها خبر داده بود که با جهت گيري هاي زيادي مواجه شد که همچنان نيز ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: