چرا مغز انسان در حل مسائل از راه حل های اشنا و تجربیات قبلی استفاده می کند !

چرا مغز انسان در حل مسائل از راه حل های اشنا و تجربیات قبلی  استفاده می کند !
مغز انسان همیشه در برخورد با یک مسله انرا بر اساس اطلاعات قبلی تفسیرمی کند
و راه حل های را انتخاب می کند که قبلا انرا ازموده است
این عمل مغز را اثر اینشتلانگ (Einstellung effect)  می گویند
به این دلیل انهایی  که هر روز مطالعه و تحقیق می کنند و علوم و فنون جدید را فرا گرفته و قدرت انعطاف پذیری بیشتری دارند از افکار خلاقانه تری برخورد هستد
از نظر من اموختن تا لب گور لازمه زندگی انسان است و تحقیقات جدید نیز نشان داده است که تفاوت زیادی بین نورنهای عصبی مغز بین سالمندان و جوانان نیست
دکتر یزدان نیاز


چرا گزینه های «خوب»، ما را به گزینه های «بهتر»، بی توجه می کند؟
روانشناسان از دهه 1940 با اثر اینشتلانگ (Einstellung effect) آشنا هستند. بر طبق این اثر، مغز ما برای راه حل های آشنا و قابل اطمینان، ارجحیت قائل است تا گزینه های ناآشنا.
اکنون پژوهشگران دانشگاه کلاگن فورت در اتریش به فهم بهتری از عملکرد این اثر رسیده اند.
پژوهشگران آزمونی را با شطرنج بازان انجام داده اند. در این آزمون، کارشناسان شطرنج باز در معرض موقعیتی قرار گرفتند که معروف است به رشته کیش و مات پنج مرحله ای (smothered mate). همچنین شطرنج بازان گزینه دیگری برای بردن داشتند که کمتر معروف بود اما در سه مرحله به مات منجر می شد.
بیشتر شطرنج بازان، رشته آشناتر پنج مرحله ای را انتخاب کردند. بعد از مصاحبه ای که بلافاصله بعد از بازی صورت گرفت، مشخص نشد که چرا شطرنج بازان از گزینه ساده تر، صرف نظر کردند.
پژوهشگران تصمیم گرفتند که حرکت چشم های بازیگران را با یک دوربین مادون قرمز دنبال کنند. آنها دریافتند که شطرنج بازان نسبت به گزینه بهتر، کور بودند.
 نگاه خیره بازیگران از مربع هایی که به عنوان رشته پنج مرحله ای تشخیص داده بودند، تکان نخورد حتی با وجود اینکه به آنها اصرار شد که گزینه های بهتری هم وجود دارد. گزینه هایی که آنها تشخیص دادند تنها شکل های دیگری از همان رشته پنج مرحله ای بود.
این سوگیری نشان دهنده مشکل در چند زمینه است. آنچه که اثر اینشتلانگ را دشوار می کند این است که اکثر مردم اصلا با این پدیده آشنا نیستند. ما معتقدیم که با ذهنی باز به مسائل نگاه می کنیم.
 اما مغز ما به صورت ناخودآگاه، توجه ما را به دانش و تجربه قبلی ما سوق می دهد. هر اطلاعاتی که با راه حل ها یا تئوری هایی که ما نهادینه کرده ایم، تطابق نداشته باشد، کنار گذاشته می شود. این منجر می شود که پزشکان، تشخیص های نادرست بدهند و قاضی ها، حکم هایی بدهند که در راستای حکم های قبلی باشد. پژوهشگران نتیجه گرفته اند که اگر ما می خواهیم که بهتر تفکر کنیم باید به اشتباه هایمان آگاه باشیم. منبع
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150326082703

هیچ نظری موجود نیست: