Turkey: First halal online sex shop is launched گشایش سکس شاپ حلال در ترکیه (سکس شاپ اسلامی )

گشایش سکس شاپ حلال در ترکیه


گشایش سکس-شاپ حلال در ترکیه

به نوشته روزنامه « حوریت» در ترکیه اولین سکس – شاپ آنلاین حلال گشایش یافت. این اولین پروژه از این نوع در کشور است. به گفته صاحب مغازه، کالاهای آنها امن و با « اصول اسلام» مطابقت کامل دارد.


به نوشته روزنامه « حوریت» در ترکیه اولین سکس – شاپ آنلاین حلال گشایش یافت. این اولین پروژه از این نوع در کشور است.
به گفته صاحب مغازه، کالاهای آنها امن و با « اصول اسلام» مطابقت کامل دارد.
  
برای ورود به سایت دو بخش جداگانه برای مردان و زنان وجود دارد که از طریق آن می توان وارد صفحاتی شد که کالاهای متفاوتی برای مردان و زنان در آنجا معرفی می شوند.
علاوه بر آن، در این سایت در باره روابط مرد و زن از نظر اسلامی توضیح داده می شود.
با توجه به تفاسیر مربوط به مقاله منتشره در سایت روزنامه ترکی ، خوانندگان آن دچار سردرگمی شدند. تعدادی فرض کردند که واژه « حلال» آنطور که باید درک نشده است و این نام صاحب مغازه اینترنتی است. خواننده دیگری سوال کرده است که به غیر از ورودی های جداگانه برای مردان و زنان، این مغازه اینترنتی چه خودویژگی اسلامی دیگری دارد؟
تاریخ خبر  اکتبر 2014


حلال سکس شاپ (مخصوص متاهلین) در شهر مکه افتتاح شد ...

هیچ نظری موجود نیست: