احتمال ترک تحصیل و خطر خودکشی و اعتیاد به شیشه در جوانانی که حشیش مصرف می کنند چقدر است Cannabis Use Ups Risk of Dropping Out of School

احتمال ترک تحصیل و خطر خودکشی و اعتیاد به شیشه در جوانانی که حشیش مصرف می کنند چقدر است
کسانی که قبل از سن 17 سالگی هر روز از حشیش مصرف می کنند بیش از 60 درصد دبیرستان را به پایان نمی رسانند
کاربران روزانه حشیش در نوجوانی هفت برابر بیشتر از همسالان غیر مصرف کننده خودکشی می کنند
خطر اعتیاد دائم به حشیش در نوجوانان 18 برابر بیشتر از بالغین است.
جوانانی که حشیش مصرف می کنند 8 برابر بیشتر از دیگران ریسک اعتیاد به مواد مخدر دیگر مثل شیشه و یا هروئین را دارند
Those who were daily users of cannabis before the age of 17 were more than 60 percent less likely to finish high school or obtain a degree than those who never used it. times as likely to progress to other illicit drugs
Cannabis Use Ups Risk of Dropping Out of School | Psych ...

هیچ نظری موجود نیست: