فرم های جدید مصرف مواد مخدر و محرک در ایران مخدر "گربه کروکودیل"-(Crystal-H )(Speed-H)(SPEED DRAGON)cat Krokodil drug

فرم های جدید مصرف  مواد مخدر در ایران  استفاده از یک مخدر با محرک
مدت ها است اعتیاد به دو یا چند ماده مخدر به طور همزمان در ایران رایج شده است .
 .
 (Crystal-H )(Speed-H)(SPEED DRAGON)
اژدهای شیشه ای SPEED DRAGON یا اسپید دراگون , کریستال اچ,اسپید اچ ... 
مصرف ترکیبات یک مخدر افیونی که اغلب  هروئین یا دزومورفین  است با مخدر متامفتامین یکی از  رایجترین فرم های  اعتیاد به دو ماده مخدر است 
این نوع اعتیاد   فعلا در ایران اسم خاصی ندارد اما با توجه به نام گذاری خیابانی مواد مخدر می توان از نام های  مختلف فوق استفاده کرد
 اسپید اچ   SPEED-H , و یا SPEED DRAGON   کریستال اچ (Crystal-H  
معتاد به طور هم زمان  ترکیبی ازیک فرم  ماده محرک که می تواند متکاتینون و یا  متامفتامین باشد را با یک مخدر از گروه اوپیوم مثل هروئین یا دزومورفین را انجام می دهد 
 اغلب معتادان این دو ماده را   یا بطور جداگانه  و یا  مخلوط با هم  روی زرورق یکجا  به صورت دودی استفاده می کنند .
cat Krokodil drug!مخدر کت کروکودیل (گربه وکروکودیل )
 Krokodil (Desomorphine) with (کت کروکودیل )Methcathinone(cat)  Drug
شاید عجیب ترین فرم استفاده از دو ماده مخدر در ایران مخدر کت کروکودیل است .
زیرا انچه در ایران به نام مخدر هروئین به فروش می رسد مخدر دزومورفین (کروکودیل ) و انچه به جای متامفتامین اغلب  در بازار است مخدر متکاتینون است
زیرنویس
متاسفانه در ایران مدت ها است در بازار ماده   مخدر دزومورفین تولید و با نام و به جای هروئین فروخته می شود این مسله در مورد ماده محرک متامفتامین نیز صادق است زیرا نزدیک به 50 در صد موادی که با نام متامفتامین در ایران به فروش  میرسد  ماده محرک متکاتینون Methcathinone ("Cat") / Ephedrone ("Jeff")است که از اکسیداسیون  ال پسودوافدرین بدست می اید .
زیرنویس  
 Krokodil (Desomorphine) with Methcathinone(cat)  Drug


Methcathinone (α-methylamino-propiophenone or ephedrone) (sometimes called "cat" or "jeff" or "Charlie"

هیچ نظری موجود نیست: