هشدار در مورد رواج ماده مخدر روانگردان ال اس دی LSD در ایران با نام ماشروم

ماده مخدر ماشروم جدید نیست
یک محقق در زمینه مواد مخدر اظهار کرد
بر خلاف تبلیغاتی  که در مورد ماده مخدر روانگردان جدیدی که  کشف شده و  به نام ماشروم مشهور شده  است  این ماده روانگردان مخدری جدیدی نیست و همان ماده روانگردان ال اس دی با نام جدید است
این محقق گفت
متاسفانه سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر با تغییر نام مواد مخدر و استفاده از نامهای جدید می خواهند همان مواد مخدر قدیمی را در ایران رواج بدهند و به دلیل نبودن اطلاعات کافی درباره مواد مخدر در ایران رسانه ها و حتی  گاهی مسئولین  در دام این نام های جدید می افتند
ماده مخدری که این روزها با نامهای مثل قارچ جادویی یا ماشروم  به صورت برگه های کشف شده است همان روانگردان توهم زا ی ال اس دی است که مصرف ان می تواند باعث ایجاد توهمات شدید  و گاهی بروز بیمارهای روحی و روانی بشود
مسله استفاده از نامهای مواد مخدری  که  در بازار مواد مخدر به عنوان مواد مخدر روانگردان کم ضرر مشهورو شناخته شده  است  بارها در ایران توسط فروشنده گان مواد مخدر انجام شده است و ما شاهد استفاده از نام کراک  در ایران که بر روی مخدری از  گروه افیونی گذاشته شده بود بوده ایم
استفاده از نام ماشروم برای فروش روانگردان ال اس دی در ایران ترفند  جدید فروشنده گان مواد مخدر است
این محقق افزود
باید خانواده ها و مسئولین هوشیار باشند زیرا سوداگران مرگ در صدد رواج ماده مخدر روانگردان ال اس دی در ایران هستند و برای رواج ال اس دی دست به استفاده از هر ترفندی  منجمله استفاده از اسامی دیگر مخدر ها و یا اسامی جدید و جذاب هستند
ماشرون ماده مخدر جدید صنعتی قارچ مقدس نیست - opium.site - ...
opium.site: مسئولین در ایران ال اس دی را تبدیل به ماشروم و ...

هیچ نظری موجود نیست: