برنامه اطلاع رسانی ما در سال 1393 شامل مخدر و روانگردانهای صنعتی .وکانابیس های مصنوعی و ماری جوانا گل است

برنامه اطلاع رسانی ما در سال 1393 شامل مواد مخدر و روانگردان  صنعتی .وکانابیس های مصنوعی و ماری جوانا گل است

سال 1393 شروع می شود
ما در سال جدید بیشتر سعی  را در اطلاع رسانی و چاپ مقالات درباره مواد مخدر و روانگردان های  صنعتی خواهیم داشت
دنیا با  سرعت به سوی مواد مخدر و کانابیس های صنعتی می رود و ما هر روز شاهد ورود هزاران نوع مواد مخدر صنعتی به بازار جهانی مواد مخدر هستیم
امید است بتوانیم با کمک شما دوستان  در این امر موفق باشیم
سال نو را بر همه  عاشقان علم تبریک می گویم
شعار ما در سال نو
شناخت مواد مخدر و روانگردان های  صنعتی است

هیچ نظری موجود نیست: