عفونت و التهاب بدن باعث کاهش میزان و حجم حافظه می شود Infections damage ability to form spatial memories


A doctor examining brain scans
محققان اعلام کردند که التهاب هایی که در بدن به دنبال عفونت ایجاد می شود توان مغز در بخش حافظه را کاهش می دهد.
 محققان در این تحقیق متوجه شدند که چگونه التهاب می تواند حافظه را تخریب و بشر را مجبور کند به دنبال داروهای جدید برای درمان زوال مغز باشد.
در این مطالعه محققان دانشکده پزشکی ساسکس در آمریکا به 20 نفر واکسن حصبه تزریق کردند و آنها را قبل و بعد از تزریق واکسن با افرادی که فقط آب نمک به آنها تزریق شده بود، مقایسه کردند.

 محققان برای بررسی اثرات التهاب بر مصرف گلوکزی که توسط مغز به کار برده می شود از تصویر برداری به روش ˈپی.ای.تیˈ و توموگرافی استفاده کردند.
توموگرافی نام یک روش تصویربرداری است که در آن تصاویر به صورت لایه ای برداشته می شوند به سخن دیگر یک سطح مقطع فرضی از بدن تهیه می شود.

 معمول ترین نوع توموگرافی، سی تی اسکن یا توموگرافی رایانه ای است. توموگرافی رایانه ای می تواند اطلاعات مهمی را در مورد آناتومی بدن در اختیار پزشک معالج قرار دهد. برای تهیه یک تصویر توموگرافی از اشعه ایکس استفاده می شود.
در این مطالعه محققان متوجه شدند که به دنبال التهاب شدید، کاهش چشمگیری در متابولیسم گلوکز در مرکز حافظه مغز ایجاد می شود.

دکتر نیل هریسون از دانشگاه ساسکس که ریاست این مطالعه را بر عهده داشت، گفت: این مطالعه نشان می دهد که التهاب به صورت چشمگیری بر میزان حافظه تاثیر منفی دارد. وی افزود: به این دلیل می توان گفت که التهاب از مقدمات اصلی بروز بیماری هایی همچون آلزایمر است. به گفته هریسون، نتایج این مطالعه نشان داد که مدارهای مغزی به طور جدی در برابر التهاب ناتوان هستند.
نتایج این تحقیق در قالب مقاله ای در شماره اخیر نشریه روان پزشکی بیولوژیک منتشر شده است.
Infections damage ability to form spatial memories -- ...
Infections damage ability to form spatial memories
Increased inflammation following an infection impairs the brain's ability to form spatial memories, according to new research. The impairment results from a decrease in glucose metabolism in the brain's memory center, disrupting the neural circuits involved in learning and memory. This is the first study to image the effects of inflammation on the brain. The findings help explain why inflammation impairs memory and could spur the development of new drugs targeting the immune system to treat dementia.

هیچ نظری موجود نیست: