روانگردان صنعتی باد BOD (psychedelic)

روانگردان باد BOD (psychedelic)
روانگردان باد BOD  کمتر شناخته شده است
روانگردان باد با فرمول شیمیایی چهار متیل دو و پنج بتا تری متوکسی فنتیلامین  از گروه خانواده فنتیلامین ها است
این ماده اولین بار توسط دکتر الکساندر شولیگن ساخته شده است
دوز مصرفی روانگردان باد بین 15 تا 25 میلی گرم است
عوارض  و متابولیسم روانگردان باد
هنوز عوارض و متابولیسم ان به خوبی شناخته نشده است
File:4-methyl-2,5,beta-trimethoxy-phenethylamine.svg
فرمول شیمیایی روانگردان بادBOD, or 4-methyl-2,5,beta-trimethoxyphenethylamine, is a lesser-known psychedelic drug. It is the beta-methoxy analog of 2C-D. BOD was first synthesized by Alexander Shulgin. In his book PiHKAL (Phenethylamines i Have Known And Loved), the dosage range is listed as 15–25 mg, and the duration listed as 8–16 hours. BOD produces strongly distorted open-eye visuals, and some closed-eye visuals. It also has an entheogenic effect and produces humor.[1] Very little data exists about the pharmacological properties, metabolism, and toxicity of BOD.
باد (روانگردان )
باد (روان‌گردان) (به انگلیسی: BOD (psychedelic)) با فرمول شیمیایی C۱۲H۱۹NO۳ یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۲۲۵٫۲۸ g/mol می‌باشد.
opium.site: ماده مخدر روانگردان صنعتی (اظهار تنفر) هو BOH ...
opium.site: روانگردان جدید صنعتی 2CD-5EtO از دسته ...
opium.site: Phenethylamine فنتیلامین هورمون عشق و اعتیاد ...
opium.site: فن اتیل امین (فنتیلامین ) Phenethylamine ...
opium.site: خانواده مخدرهای روانگردان صنعتی 2C را بشناسیم
opium.site: گروه روانگردان های امپاتوژن یا انتاکتوژن ...
opium.site: برومو-دراگون اف ال وای ( Bromo-DragonFLY) ...
opium.site: مخدر روانگردان جدید صنعتی دو سی پی 2C-P چیست ؟
opium.site: روانگردان امپاتوژن چیست .Empathogen ...

هیچ نظری موجود نیست: