تشکل‌هاي غير‌دولتي ظرفيت خوبي در حوزه مبارزه با مواد مخدر هستند

تشکل‌هاي غير‌دولتي و  مبارزه با مواد مخدر
سيد حسن موسوي‌چلک/
تشکل‌هاي غير‌دولتي ظرفيت خوبي در حوزه مبارزه با مواد مخدر هستند و ما آنها را رقيب خود نمي‌دانيم لذا بايد از اين ظرفيت استفاده کرد.
اجتماعي کردن مبارزه با مواد مخدر بدون شک مستلزم استفاده از تمامي فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در جامعه از جمله تشکل‌هاي غير‌دولتي و مردم است.
دانش و تجارب ارزشمندي در اين مراکز در حوزه مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که در صورت تعامل دو سويه مي‌توانند در چرخه سياستگذاري، هماهنگي و نظارت براي کشور مفيد واقع شود.
بدون شک نقش پر رنگ تشکل‌هاي غير‌دولتي در درمان و کاهش آسيب موجب مي‌شود که اين دفتر تعاملات سازنده با کليه تشکل‌هاي غير‌دولتي را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار دهد.
بايد زمينه‌اي فراهم کرد تا اين تشکل‌ها در سياستگذاري و نظارت در کنار اجرا حضور يابند، لذا با توجه به رويکرد شفاف وزير کشور و دبيرکل ستاد مبني بر استفاده از تمامي ظرفيت‌ها، اين دفتر تلاش مي‌کند تا اين رويکرد در عمل نيز تحقق پيدا کند.
تشکل‌هاي غير‌دولتي در راستاي کنترل و کاهش مواد مخدر مي‌توانند دولت را در انجام وظايف خود در اين حوزه ياري کنند و ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر به تشکل‌هاي غير‌دولتي و توان آنها در اين زمينه باور داريم و اميدواريم اين باور در تمام سطوح جامعه نيز نهادينه شود.
انتظار داريم همه دستگاه‌ها در سطوح مختلف ملي، استاني و شهرستاني، زمينه را براي حضور و ارائه خدمات تشکل‌هايي که داراي مجوز فعاليت در حوزه مبارزه با مواد مخدر اعم از پيگيري، درمان و حمايت اجتماعي هستند، فراهم کنند.
ما تشکل‌هاي غير‌دولتي را رقيب خود نمي‌دانيم آنها همکاران ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر هستند و بايد از اين ظرفيت در اين راستا بهره برد، دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌ها نيز بايد هماهنگي لازم براي استفاده از ظرفيت تشکل‌هاي غير‌دولتي در همه سطوح فراهم کنند.
در بازديد از کنگره 60، حسين دژاکام مديرعامل اين کنگره در خصوص فعاليت‌هاي انجام شده و روند اقدامات خود در حوزه درمان و کاهش آسيب مطالبي را ارايه کرد، همچنين مسولين انجمن معتادان گمنام که به تازگي از وزارت کشور مجوز فعاليت گرفته‌اند از اقدامات و برنامه‌هاي انجام شده خود گزارشي ارايه کردند.
بعد از آمريکا، مصر و‌هايتي، ايران چهارمين کشوري است که توانسته مجوز فعاليت انجمن معتادان گمنام را ثبت کند و بدون شک اين نشان از فضاي باز کشور براي فعاليت تشکل‌هاي غير‌دولتي است.
مديرکل دفتر توسعه مشارکت‌هاي مردمي
و سازمان‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر
نویسنده
ما تشکل غیر دولتی
کارنامه ما
بیشتر از هر ارگان سازمان و ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر اطلاع رسانی درباره مواد مخدر فعالیت داشتیم
در حوزه مواد مخدر علاوه بر اطلاع رسانی  درمان های جدید و پروتکل های بین المللی و کار امد را منتشر  کردیم
اما ؟
ده تا بانگ رفتیم چهار تا وام بگیرم یک مرکز تحقیقاتی  درمانی بزنیم کلی هم وثیقه از اشنا ها برده بودم انقدر جلوی پای ما سنگ انداختند که از ایجاد تشکلی برای مبارزه با مواد مخدر  زده شدیم گفتیم اول بریم یک تشکل فروش و قاچاق مواد مخدر بزنیم که هزینه ندارد اما تا دلت بخواهد سود دارد بعد با سود ان برویم یک تشکل مبارزه با مواد مخدر بزنیم
برای تاسیس یک مرکز تحقیقاتی پژوهشی درمانی در رابطه با مواد مخدر در ایران نیازمند کمک شما هستیم انچه شما در توان خود دارید به ما کمک می کند

هیچ نظری موجود نیست: