آزاد سازی مصرف مواد مخدر و رودرواسی دولت ایران

مصرف مواد مخدر در ایران  عملا ازاد است اما گویا دولت با ملت کمی  رودرواسی دارد
کافی است به یک مرکز درمان ترک اعتیاد مراجعه کنید و بگید اقا من معتادم   بعد با پرداخت ماهیانه 127 هزار تومان  هر روز به ان مرکز مراجعه کنید و هر چقدر دوست دارید متادون بخورید ؟
این یعنی چی ؟
یعنی  ازاد سازی قانونی مصرف  مواد مخدر ؟
اثرات سرخوشی و اعتیاد اوری متادون دو برابر تریاک است اما بی  خیال بخور کسی کاری باهات ندارد چون تحت ترک هستی ؟
خوب حالا که دولت تا این جاش را ازاد کرده بقیه اش را هم  ازاد کنه خیال همه را راحت بکنه
کافی است مصرف ماری جوانا را هم به همین شکل ازاد کنید
ماهی 100 تومان مراکز ترک اعتیاد بگیرند روزی 2 عدد سیگاری ماری جوانا گل  یا نیم گرم هروئین یا دو سوت متامفتامین مرغوب  هم بدهند مسله اعتیاد در کل ایران حل می شود ؟؟
دیگه نه ستاد مبارزه با مواد مخدری می خواهیم نه شهیدی در راه مبارزه با مواد مخدر می دهیم نه اصلا معتادی داریم چون همه معتادان تحت  نظر دولت در حال ترک هستند ؟؟؟
زیر نویس
قیمت سال 1391
دكتر جعفري درباره جزئيات تعرفه‌هاي اعلام شده، گفت: در حال حاضر مهم‌ترين درمان دارويي سوء مصرف مواد در كشور درمان «نگهدارنده با متادون» در مراكز mmt‌ است. بر اين اساس تعرفه اعلام شده براي مراكز خصوصي به ازاي هر ماه 71 هزار تومان در نظر گرفته شد. همچنين درمان نگهدارنده با «تنتور اپيوم» با احتساب هزينه دارو به ازاي هر ماه 76 هزار تومان اعلام شد.
انسان های نئاندرتا‌ل گیاه خشخاش را به خوبی می شناختند