شناخت گروه های کانابیس های صنعتی(کانابینوئید های مصنوعی دگزانابینول Dexanabinol ) HU-210,HU-211,HU,-239,HU-243,HU-308,HU-320,HU-331کانابیس های صنعتی گروه اچ یو HU برای اولین بار در دانشگاه عبری اسرائیل ساخته شده است به این دلیل اول نام ان مشتق H به معنای عبری و U به معنی دانشگاه است

فرمول شیمیایی HU-210
اولین کانابینوئید صنعتی که توسط دکتر رافائل مخلوم در دانشگاه عبری اسرائیل ساخته شد HU-210 بود بعد های کانابیس HU-211 مشتقی از ان در دانشگاه عبری اسرائیل ساخته شد 


HU-211  دگزانابینول Dexanabinol
دگزانابینول یا همان یو اچ دویست یازده که به نام ETS2101 نیز شناخته می شود کانابینوئدی مشتق از UH-210  است اما از ان بسیار قویتر است
دگزانابینول به عنوان یک اگونیست گیرنده ای کانابینوئیدی عمل نمی کند بلکه یک انتاگونیست NMDA(سیستم گلوتامینرژیک ) است و مصرف دگزانابینول اثراتی  سرخوشی مشابه با مصرف کانابیس (شاهدانه ) ندارد
موارد مصرف دگزانابینول
این ماده ضد تشنجات عصبی و ارامبخش  است و در درمان ضربات و جراحات  به سر و جلوگیری از تشنج و درمان سرطان مغز کار برد دارد
کانابیس صنعتی جدید HU-320 دارای اثرات دارویی مشابه کانابیدیول Cannabidiol شاهکار دکترRaphael Mechoulam
سیستم اندوکانابینوئید چیست Endocannabinoid system - ...
opium.site: کانابینوئید مصنوعی جدید O-1871 (کانابیس ...
opium.site: کانابیسیکلوهگزانول Cannabicyclohexanol ...
opium.site: اثرات اگونیست و آنتاگونیست گیرنده های NMDA ...
سیستم گلوتامینرژیک(گلوتاماترژیک ) - opium.site - Blogger
opium.site: سربازانی که با توهم HU-210 همدیگر را می کشند ...
opium.site: اسرائیل و امریکا می خواهند مردم جهان را دیوانه کنند ؟
opium.site: مخدر اسپایس spice امریکا به جنگ با مخدر ...
opium.site: پسر خوب Nice Guy (اسپایس )چهار جوان را در ...
opium.site: انچه باید در مورد کانابیس های صنعتی بدانیم (سه ...
opium.site: پرگننولون (pregnenolone) امیدی تازه در درمان ...
opium.site: ماده مخدر HU-210 اسپایس توسط اسرائیل ساخته ...
opium.site: چشم روشنی نوبرانه کانابیس صنعتی جدید AK-47 ...
کانابیس صنعتی جدید CP 47497 or (C7) - opium.site - ...
opium.site: کانابیس زغال اخته (بلوبری ) ماری جوانا گل ...
opium.site: ماده روانگردان صنعتی کانابینوئید UR-144 چیست
opium.site: کانابینوئید صنعتی AM-2201 چیست ؟
دکتر جان ویلیام هافمن jwhاولین کاشف کانابینوئید مصنوعی ...
opium.site: آناندامیدAnandamide چیست
opium.site: ماده مخدر روانگردان spiceاسپایس اسرائیل HU ...
 HU-211
  • HU-239 HU-239


  • HU-243 HU-243


  • HU-308 HU-308


  • HU-320 HU-320


  • HU-331 HU-331

  • هیچ نظری موجود نیست: