چرا ایرانی ها در عصر جدید دچار درد ارتروز مفاصل بازو ساعد ارنج و فقرات گردنی شده اند

چرا ایرانی ها در عصر جدید  دچار درد ارتروز مفاصل بازو ساعد ارنج  و فقرات گردنی شده اند

زمان های نه چندان دور مردان ایرانی برای حمل خرید های خود یا از کیسه های بر روی دوش استفاده می کردند و یا اگر میوه ای می خریده اند  به اندازه ای که بتوانند انرا حمل کنند خرید کرده  و انرا  در پاکت های که در بغل می گرفتند  حمل می کردند
حمل پاکت های میوه  در بغل به حالتی انجام می شد که دست ها از ناحیه ارنج به اندازه 90 درجه  خم می کردند این عمل باعث می شد فشار بار بر روی کمر بند شانه ای و ناحیه ای از عضلات  اندام فوقانی باشد  که این عمل باعث می شد انها تقویت شده و علاوه بر اینکه باعث افزایش تون و هیپرتروفی بازوها می شد قسمت عضلات ناحیه اسکاپولا و ناحیه گردنی را تقویت می کرد
چون فشار بین دو دست یکسان تقسیم می شد و بار(پاکت میوه )  در میان هر دو دست حمل می شد فشار بار فیمابین دو دست به اندازه تقسیم می شد و   انحرافی در ستون فقرات و یا گردن اتفاق نمی افتاد و عضلات کمربند شانه ای و بازوها به طور متوازن و هر دو طرف تقویت می شد از زمانی که کیسه های پلاستیکی برای حمل بار مد شد به علت تحمل انها برای بارهای سنگین  فشار زیادی به عضلات دست ها وارد شده و عضلات ارنج و بازو تحت کشش زیاد قرار گرفته که علاوه بر اینکه باعث تقویت انها نمی شد فشار وارده باعث شل شدن عضلات دست ها و کشش زیاد بر روی ساعد ارنج و بازو شده و اکثرا دچار درد در ناحیه دست ها و ارتروز ساعد مچ و بازو می شوند
به علت عدم تقسیم  فشار بار بر روی بدن ستون فقرات   در طولانی مدت شخص  دچار کجی  در ستون فقرات کمری و گردنی می شود
پیشنهاد
بهترین طریقه بار خریداری شده استفاده از چرخ در سنین بالا  و استفاده از کوله برای جوانان است
نوشته دکتر یزدان نیاز
مشاوره پزشکی مشاوره روان پزشکی مشاوردر ترک اعتیاد مواد مخدر دکتر یزدان نیاز 9099070459
- Ananda Addiction Treatment Center For Telemedicine Services please call: (9099070459 in Tehran) and (9099305017 in other cities within Iran)*******مشاوره تلفنی مشاور روانپزشکی دکتر یزدان نیاز 9099070459 تلفن هوشمند تهران 9092305017


هیچ نظری موجود نیست: