Nymphaea caerulea روانگردان گل نیلوفر ابی مقدس (لوتوس ابی )


aecrulea Nymphaea

عمل
ناشناخته
Nelumbo nucifera
nucifera Nelumbo
بررسی روانگردان نیلوفر ابی مقدس
caerulea Nymphaea، 
 نیلوفر آبی مصر و یا " آبی لوتوس مقدس " گل  نیلوفری است که در اب رشد می کند و به رنگ ابی می باشد  نیلوفر ابی مقدس   از جنس Nympaea (نیلوفرهای آبی)،  است
 این نیلوفر در امتداد رود نیل و در کشورهای دیگر (به عنوان مثال تایلند) بطور طبیعی رویده می شود
مطالعات اخیر نشان داده است که Nymphea caerulea خواص روانگردان  دارد و احتمالا به عنوان یک ماده  مقدس در مصر باستان و برخی از فرهنگ آمریکای جنوبی مرد  استفاده قرار می گرفته است
. دوز مصرفی لوتوس ابی  5 تا 10 گرم از گل خشک شده است که در ابتدا سبب کمی  تحریک، در افکار و افزایش ادراکات بصری (توهم بصری ) با چشمان باز  و کمتر با چشمان بسته  شخص را دچار توهم بصری می کند
امروزه  اغلب از نام لوتوس یا ابی لوتوس برای نام بردن از نیلوفر ابی مقدس استفاده می شود
داروشناسی
آبی لوتوس nuciferine دارای  آلکالوئید (1،2-دی متوکسی-aporphine) است
اغلب برای ایجاد اثرات روانگردانی لوتوس  2 تا -4 گل از انرا درون شراب به مدت 24 ساعت قرار می دهند که هم طعم و مزه شراب را دلنشین می کند هم انرا گیرا تر می نماید  
 عصاره دانه و گل لوتوس  را می توان به صورت خوراکی  با یا بدون الکل هم مصرف کرد ، 
 گل های خشک شده  لوتوس ابی را می توان داخل سیگار ریخت و مصرف کرد
 اثرات سیگاری ان اغلب   از  یک حالت خواب آلودگی خفیف تا یک حالت مستی شدید در افراد متغییر است
opium.site: گیاهان و قارچ ها ی روانگردان Psychoactive Plant & ...
opium.site: مخدر و روانگردان جدید صنعتی (( آبی مرموز ))آسمان ...
هیچ نظری موجود نیست: