Psychedelic / 25X-NBOME: 25I-NBOME, 25B-NBOME, 25C-NBOME, etc


...,25X-NBOME: 25I-NBOME, 25B-NBOME, 25C-NBOME

توضیحات:

-ان بی‌ اُ ام ای ها (NBOMe) دسته ای از مواد شیمیایی هستند که در درجهٔ اول آنالوگ‌های ان-اُ-متکسی بنزیل (N-o-methoxybenzyl) از خانواده ی ۲سی-ایکس‌ (2C-X)[از دسته‌ فنتیل آمین ها] به شمار می‌آیند. تعداد کمی از آنها نیز در گروه آنالوگ های آمفتامین(Amphetamine) قرار می گیرند.
با چند مورد استثنا (مانند mescaline-NBOMe) ترکیبات این گروه در دوزهای بسیار کمتر از 1 میلی گرم فعال هستند.

تا قبل از سال ۲۰۱۰ تقریبا هیچ اطلاعاتی مبنی براستفاده انسان از آنها گزارش نشده است.

▪ نام های رایج:
(2C-C-NBOMe = (25C-NBOMe; NBOMe-2C-C
(2C-I-NBOMEe = (25I-NBOMe; NBOMe-2C-I
(mescaline-NBOMe = (345-NBOMe; NBOMEe-mescaline


▪ تاثیرات:
روانگردان - محرک -
opium.site: 2 سی -ای (2C-E)
opium.site: مخدر روانگردان جدید صنعتی دو سی پی 2C-P چیست ؟
opium.site: ماده مخدر روانگردان صنعتی جدید 2C-C دو سی سی ...
مخدر روانگردان جدید صنعتی 2C-E (دو سی -ایی) مشابه با LSD ...
opium.site: Phenethylamine فنتیلامین هورمون عشق و اعتیاد ...
opium.site: خانواده مخدرهای روانگردان صنعتی 2C را بشناسیم
opium.site: گروه روانگردان های امپاتوژن یا انتاکتوژن ...
opium.site: مدفوع دختر شکلات خور در فرانسه عصاره و داروی ...
opium.site: ان الفا دی اتیل فنیل اتیل امین N,alpha ...
opium.site: همه ما استعداد تبديل شدن به معتاد عشق را داريم و ...

هیچ نظری موجود نیست: