راه مبارزه با مواد مخدر و درمان اعتیاد در ایران مین گذاری شده است

راه مبارزه با مواد مخدر و درمان اعتیاد در ایران مین گذاری شده است

امروز در ایران اعتیاد پیر جوان نمی شناسد  بعضی امارها تعداد معتادان را  دو میلیون ودر   بعضی از امارهای غیر رسمی تا 7 میلیون نفرتعداد معتادان  ذکر شده است
پدیده مبارزه با اعتیاد و جلوگیری از رواج مواد مخدر  در دولت  روحانی با چالشی بزرگ روبرو است زیرا از یک طرف تمامی بدنه ستاد مبارزه با مواد مخدر از  همان افرادی تشکیل شده است که در دولت پیشین با ندانم کاری و قصور و حتی  گاهی  برای کسب منافع  خودشان به مسله اعتیاد  و رواج ان دامن زده اند و این امر باعث می شود که حتی تعویض ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر به تنهایی نتواند مشکل رواج اعتیاد را در ایران به این زودی ها  اصلاح کند
تاکید دولت ایران بر امار اعدام  قاچاقچیان مواد مخدر از یک طرف و ازدیاد معتادان از طرف دیگر نشان دهنده شکست مسئولان مبارزه با مواد مخدر است و اشکال درجای دیگری است که همان اطلاع رسانی و مبارزه فرهنگی با مواد مخدر و اعتیاد  است
 فقر فرهنگی و مادی در جامعه  ایران و نبود امکانات تفریحی  و برنامه ریزی اموزشی صحیع برای جوانان از مهمترین علل افزایش و رواج اعتیاد در  بین طبقه جوان و نوجوان ایران است  مسله ای که به نظر می رسد  دولت روحانی به این زودی ها قادر به یافتن چاره ای برای ان نیست  
فرق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران با ستاد مبارزه با مواد مخدر امریکا بر سر ماری جوانا و مخدر گل (ماری جوانا طبی ) چیست ؟
Written by Iranian scholars and medical doctors - Ananda Addiction Treatment Center For Telemedicine Services please call: (9099070459 in Tehran) and (9099305017 in other cities within Iran)*******مشاوره تلفنی پزشکی دکتر یزدان نیاز 9099070459 تلفن هوشمند تهران 9092305017 *******

هیچ نظری موجود نیست: