به دلیل اهمال در اطلاع رسانی توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر بیش از 50 در صد معتادان در سال 93 دو گانه سوز می شوند

هیچکس مسئولیت خطاهای ستاد مبارزه با مواد مخدر را تقبول نمی کند ؟


یک پژوهشگر در زمینه مواد مخدر گفت :
به دلیل اهمال در اطلاع رسانی توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر بیش از  50 در صد معتادان در سال 93 دو گانه سوز می شوند
متاسفانه به علت ضعف  و اهمال کاری ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران در سال 93 بیش از 50 در صد معتادانی که وارد چرخه اعتیاد می شوند از دو ماده مخدر استفاده می کنند
ضعف فرهنگی و اطلاع رسانی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ظرف چند سال گذشته باعث رواج ماده مخدر گل (ماری جوانا طبی ) در ایران  شده است و استفاده ازمخدر گل (ماریجوانا طبی ) دروازه ورود به اعتیاد های سنگین تر منجمله اعتیاد به مخدر شیشه (متامفتامین ) است
متاسفانه هیچ کدام از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر دارای اگاهی لازم درباره مواد مخدر جدید و رایج در کشور نیستند و این امر موجب رواج بیشتر اعتیاد بین جوانان شده است

این پژوهشگر افزود
متاسفانه اهمال کاری ستاد مبارزه با مواد مخدر ان چنان زیاد است که همگی سوابق مبارزاتی قبلی  این ستاد را زیر سوال می برد و مسئولین فعلی ستاد مبارزه با مواد مخدر  قادر به جبران خطاهای گذشته نیستد و هیچ کس نیز در  ستاد جوابگوی این اهمال کاری ها و قبول مسئولیت خطاهای گذشته  ان  نمی باشد
رحمانی فضلی: چون رادار نداریم نمی توانیم مواد مخدر را کنترل کنیم ؟
یوری فدوتوف در سازمان ملل عملکرد ایران را در مبارزه با مواد مخدر بسیار تحسین بر انگیز خواند ؟
مخالفت ایران با لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر
opium.site: ضرورت زدن شلاق به کمر مسئولان مرتبط با مواد ...

هیچ نظری موجود نیست: