عبدالرضا رحمانی فضلی هم مرد مبارزه این میدان نیست ؟


فضلی هم مرد  مبارزه  این میدان  نیست

با تغییر مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر به نظر می امد تحولات اساسی در زمینه مبارزه با مواد مخدر  در کشور ایجاد شود اما با بررسی مصاحبه های رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر به نظر می رسد عبدالرضا رحمانی فضلی  هم مرد میدان این کار زار  نیست

در حالی که مواد مخدری مثل شیشه یا ماری جوانا وحشیش و ترکیبات هروئین فشرده (کراک دزومورفین ) در داخل کشور تولید می شود  فضلی فقط چشمش به مرزهای شرقی کشور  وایجاد حفاظ فیزیکی در مرزهای بین ایران و  افغانستان است 

مصاحبه های اخیر رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر دولت روحانی  حاکی از ان است که برای فضلی شو و نمایش مبارزه برای  بیگانگان  مهمتر از مبارزه با  رواج مواد مخدر در داخل کشور است
  مواد مخدر در ایران فقط تریاک نیست ؟
 عبدالرضا رحمانی فضلی و دولت روحانی می خواهند در انظار جهانیان نشان بدهند که ایران تنها سپر باقی مانده در برابر ترانزیت مواد مخدر (تریاک –هروئین ) از افغانستان به اروپا است تا بتوانند کمک های مالی بیشتری از سازمانهای جهانی مبارزه با مواد مخدر واتحادیه اروپا  و سازمان ملل دریافت کنند پول های بلاعوضی که  هیچکس بابت خرج ان سیاهه ای  از ستاد مبارزه با مواد مخدر نخواهد خواست  

در واقع این بازی دولت امید و تدبیر روحانی  هم تدبیری بیش برای جلب سرمایه دولت های خارجی   و فریب مردم ایران چیز دیگری نیست 

و انچه هنوز بی وقفه ادامه دارد دسته دسته جوانانی هستند که به جرگه معتادان به مخدر شیشه و ماری جوانا گل  اضافه می شوند
درمان اعتیاد به ماری جوانا گل (مخدر گل ) با سیگاری کندر Marijuana Dependence and Treatment with smoking Boswellia
opium.site: نه شیر شتر نه شلاق بر پیکر ستاد مبارزه با مواد ...
opium.site: ضرورت زدن شلاق به کمر مسئولان مرتبط با مواد ...
opium.site: در حوزه‌ مواد مخدر شلاق را بردارید و بر پیکر ما ...
آیا خزنده به سوی آزاد کردن مواد مخدر می رویم opium.site: باید در برابر مواد مخدر سر خم کنیم ؟
opium.site: ماریجوانا و حشیش صنعتی spiceدولت ها را در مبارزه با مواد ...
opium.site: امروز اگر مسئولين نظام جمهوري اسلامي با مواد مخدر به سختي ...
opium.site: ای لشکر نشئگان آماده باش آماده باش برای فتح نشئگی آماده ...
opium.site: نشئگان گفتند »ریتالینی ریتالینی حیا کن نشئگی را ...
opium.site: ما آینده مواد مخدر را در ایران می بینیم ؟اگر ما برای شکست ...
opium.site: هفته مبارزه با مواد مخدر بر مبارزان مبارک بر معتادان ...
opium.site: اولین قانون مبارزه با مواد مخدر در چه سالی و در کدام کشور ...
  • ماده مخدر شیشه ایرانی (متکاتینون )(افدرون ) چیست ...
  • مخدر شیشه (متامفتامین ) موجب مرگ ناگهانی می شود Co...
  • جاستین بیبر،Justin Bieber خواننده نوجوان به کشیدن...
  • نحوه ترک اعتیاد مواد مخدر صنعتی چگونه است؟
  • معتادانی که با مخدر کریستال شیشه وایتکسی و پرمنگنا...
  • چه بوی علفی(ماری جوانا ) می آید

  • هیچ نظری موجود نیست: