رواج ماری جوانا کش افغان (مخدر گل ) در دبیرستانها لکه ننگی بر دامان مبارزان با مواد مخدر در ایران

رواج ماری جوانا کش افغان (مخدر گل ) در دبیرستانها لکه ننگی بر دامان مبارزان با مواد مخدر در ایران

در حالی که طبق امارهای غیر رسمی رایجترین ماده مخدر در بین جوانان زیر 18 سال در ایران ماری جوانا گل (مخدر گل ) است  ستاد مبارزه با مواد مخدرایران  ضمن تکذیب  کشت ماری جوانا و وجود  مخدر گل در ایران  سعی در پاک کردن صورت مسله و فرار از مسئولیت های دارد که درانجام  انها  قصور کرده بود
 ماری جوانا گل (مخدر گل ) با از بین بردن حافظه در جوانان به سرعت باعث کاهش افت تحصیلی جوانان  می شود و اکثر   مصرف کننده مخدر  گل  بعد از شکست های  پی در پی  تحصیلی اقدام به ترک تحصیل می کنند
ماری جوانا گل که در خارج از کشور به نام ماری جوانا طبی شناخته می شود در اکثر کشورها مثل امریکا و کانادا فقط با نسخه پزشک قابل  دریافت است و مصرف عمومی ان خارج از سیستم درمانی جرم محسوب شده و دارای مجاذات های سنگین است

فرق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران با ستاد مبارزه با مواد مخدر امریکا بر سر ماری جوانا و مخدر گل (ماری جوانا طبی ) چیست ؟

نه شیر شتر نه شلاق بر پیکر ستاد مبارزه با مواد مخدر خرما از کره گی الاغ بود
دی متیل هپتیل پیرن Dimethylheptylpyran کانابیس صنعتی و یک سلاح کشتار جمعی برای امریکا
opium.site: در حوزه‌ مواد مخدر شلاق را بردارید و بر پیکر ما ...
opium.site: ضرورت زدن شلاق به کمر مسئولان مرتبط با مواد ...
کانابیس صنعتی جدید HU-320 دارای اثرات دارویی مشابه کانابیدیول Cannabidiol شاهکار دکترRaphael Mechoulam
سیستم اندوکانابینوئید چیست Endocannabinoid system - ...
opium.site: کانابینوئید مصنوعی جدید O-1871 (کانابیس ...
opium.site: کانابیسیکلوهگزانول Cannabicyclohexanol ...
opium.site: اثرات اگونیست و آنتاگونیست گیرنده های NMDA ...
سیستم گلوتامینرژیک(گلوتاماترژیک ) - opium.site - Blogger
opium.site: سربازانی که با توهم HU-210 همدیگر را می کشند ...
opium.site: اسرائیل و امریکا می خواهند مردم جهان را دیوانه کنند ؟
opium.site: مخدر اسپایس spice امریکا به جنگ با مخدر ...
opium.site: پسر خوب Nice Guy (اسپایس )چهار جوان را در ...
opium.site: انچه باید در مورد کانابیس های صنعتی بدانیم (سه ...
opium.site: پرگننولون (pregnenolone) امیدی تازه در درمان ...
opium.site: ماده مخدر HU-210 اسپایس توسط اسرائیل ساخته ...
opium.site: چشم روشنی نوبرانه کانابیس صنعتی جدید AK-47 ...
کانابیس صنعتی جدید CP 47497 or (C7) - opium.site - ...
opium.site: کانابیس زغال اخته (بلوبری ) ماری جوانا گل ...
opium.site: ماده روانگردان صنعتی کانابینوئید UR-144 چیست
opium.site: کانابینوئید صنعتی AM-2201 چیست ؟
دکتر جان ویلیام هافمن jwhاولین کاشف کانابینوئید مصنوعی ...
opium.site: آناندامیدAnandamide چیست
opium.site: ماده مخدر روانگردان spiceاسپایس اسرائیل HU ...

هیچ نظری موجود نیست: