آلوسترون Alosetron (نام‌های تجاری: لوترونکس Lotronex; originator) درمان بیماریهای روده ای IBS


آلوسترون Alosetron (نام‌های تجاری: لوترونکس Lotronex; originator) یک آنتاگونیست 5-HT3 است که برای مدیریت سندرم روده تحریک پذیر (IBS) اسهالی شدید، تنها در زنان به کار می‌رود.

 آلوسترون در سال ۲۰۰۰ به خاطر عوارض گوارشی خطرناک و جدی، از دور خارج شد.
 در سال ۲۰۰۲ با دسترسی و مصرف محدود، دوباره به بازار بازگشت.

عوارض جانبی

شیوع تجمعی کولیت ایسکمیک ۲ در ۱۰۰۰ بود، و عوارض جدی ناشی از یبوست (انسداد، سوراخ، نهفتگی، megacolon سمی، ایسکمی کولون ثانویه، مرگ) ۱ در ۱۰۰۰ بود.
opium.site: انچه باید در مورد کانابیس های صنعتی بدانیم (سه ...
opium.site: طرز ساخت ماده مخدراسپایس (ماری جوانای صنعتی ) ...
opium.site: کانابیس صنعتی جدید HU-320 دارای اثرات ...
opium.site: کانابینوئید مصنوعی جدید O-1871 (کانابیس ...
opium.site: دی متیل هپتیل پیرن Dimethylheptylpyran ...
کانابیس صنعتی جدید HU-331 (اچ‌یو-۳۳۱) - opium.site - ...
opium.site: چشم روشنی نوبرانه کانابیس صنعتی جدید AK-47 ...
opium.site: شناخت گروه های کانابیس های صنعتی ...
opium.site: کانابیسیکلوهگزانول Cannabicyclohexanol ...
opium.site: دکتر البرت هوفمن Albert Hofmann کاشف ال اس دی ...


دکتر جان ویلیام هافمن jwhاولین کاشف کانابینوئید مصنوعی ...

هیچ نظری موجود نیست: