روانگردان ها کلید راه human mind , you need to look at dreams


برای شناخت "خود" واقعی ، ابتدا باید با سایه ی درونی خود روبرو شد ، بخشی از وجود شما که ناشناخته است .
 همه ما می دانیم اجبارهایی درونمان وجود دارد که توسط احساسات هدایت می شوند و منجر به واکنش های غیر ارادی ما می شوند.
همه ما کارهایی انجام داده ایم که افسوس و حسرتمان را به همراه داشته است با این حال تمایلی به بررسی رفتارهای غیر ارادی خود نداریم . ما آن را سرکوب می کنیم و به نوبه خود به تاریکی اجازه رشد می دهیم ، به آن اجازه می دهیم تا در میانمان رشد و رفتار کند . شخصی که با سایه درونی خود مواجه نشود در واقع شخصی است که با یک دید ناقص به زندگی ادامه می دهد ، مسیر شناخت "خود" واقعی با استفبال از تمامی طیف های وجودمان آغاز می شود .
مسیرها و تکنیک های بسیاری برای رویارویی با سایه درونی وجود دارد که هریک از این مسیرها می تواند برای هر فرد مفید واقع شود . مسیری را برگزینید که حقیقت را در وجودتان طنین انداز کند تا کلید راه را پیدا کنید، البته از این غافل نشوید که کلید فقط درها را باز می کند و دیدن حقیقت درون به اراده خودتان بستگی دارد و این لحظات همان لحظات عرفانی حقیقت وجود شماست .
 رویارویی با اژدهای درونتان نیازمند قلبی شجاع می باشد ، پیمودن این مسیر از طریق آتش کیمیاگری مسیری برای بازگشت به ماهیت الهی واقعی ماست .
(نوشته شده توسط آلیستار والادز – Alistar Valadez )
منبع فروم پرشین سایکودلیک

هیچ نظری موجود نیست: