مردم باید به ستاد مبارزه با مواد مخدر کمی فرصت تنفس بدهند ؟


یک محقق در زمینه مواد مخدر گفت مردم باید کمی به مسئولان مبارزه با مواد مخدر فرصت تنفس بدهند
درست است که  با رواج مواد مخدر در ایران بایستی به شدت برخورد کرد اما سازماندهی و طراحی جدید برای مبارزه با مواد مخدر در ایران نیازمند زمان و کمی صبر تحمل مردم و دادن فرصت کافی به مسئولین جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر است
این محقق افزود
برنامه ریزی مدون و کار امد برای مبارزه با مواد مخدر و امر اعتیاد با تغییر در اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر نباز به تامل مردم دارد تا مسئولان جدید  ستاد مبارزه با مواد مخدر بتوانند با فرصت کافی تدابیر لازم برای تدوین یک برنامه کامل و طولانی را برای مبارزه با رواج مواد مخدر در ایران داشته باشند
مبارزه با رواج مواد مخدر یکی از اصول اولیه در برنامه ریزی دولت جمهوری اسلامی است که مسئولین به خوبی به اهمیت ان واقف هستند و این امر نیاز به یاری و همکاری مردم با مسئولین دارد  و ملت مسلمان ایران باید با مشارکت خود در این امر همه در پی ان باشند که ریشه اعتیاد و مواد مخدر را دست در دست هم در این کشور از بن ریشه کن کنند
مردم و والدین می توانند با اطلاع رسانی به ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر مبارزه با رواج مواد مخدر خودشان یکی از عوامل مهم در امر مبارزه و رواج مواد مخدر در ایران باشند و جلوگیری از اعتیاد و رواج مواد مخدر یک عزم ملی را می طلبد
برای قطع یک درخت مهمترین کار این است که ابتدا به خوبی  تبرت را تیز کنی (مری )
فرق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران با ستاد مبارزه با مواد مخدر امریکا بر سر ماری جوانا و مخدر گل (ماری جوانا طبی ) چیست ؟
opium.site: بازی دادن مردم با تبدیل مخدر کراک به کروکودیل ...
opium.site: کارنامه ثلث اول (100روزه ) ستاد مبارزه با مواد مخدر ...
opium.site: مراسم ختم مرحوم ماده مخدر گل در آزمایشگاه ستاد ...
opium.site: اقداماتی که ستاد مبارزه با مواد مخدر باید سریعا ...
opium.site: کارنامه مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر (1) سردار ...
opium.site: سردار مویدی برای اثبات خیر خود فرمول شیمیایی ...
opium.site: سردار مویدی :ما رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ...
opium.site: سردار علي مويدي رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

هیچ نظری موجود نیست: