تصویب لایحه قانونی شدن مصرف روغن حشیش حاوی کانابیدیول Cannabidiol در کمیته سنای ایالت الاباما

تصویب لایحه قانونی شدن مصرف روغن حشیش حاوی کانابیدیول  در کمیته سنای ایالت الاباما
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
 
قانونگذاران آلاباما یک قدم به قانونی کردن روغن شاهدانه (حشیش) حاوی  کانابیدیول  نزدیک می شوند.
 استفاده از این ماده می تواند برای شرایط درمانی خاص مورد استفاده قرار گیرد.
تصویب لایحه قانونی شدن مصرف روغن حشیش در کمیته سنای ایالت الاباما
 به نقل از خبرگزاری waaytv، روز چهارشنبه کمیته قضایی سنا، لایحه ای را تصویب کرد که به مردمی با بیماری های خاص اجازه می دهد که کانابیدیول استفاده کنند.
گفتنی است جزو درمانی گیاه شاهدانه کانابیدیول است.
مصرف این ماده ایجاد توهم نمی کند و دارای اثرات درمانی زیادی است در واقع تمامی اثرات ضد میکروبی و سرطانی و شفابخش گیاه شاهدانه مربوط به کانابیدیول است.کانابیدیول باعث افزایش هوشیاری در انسان شده و یک انتی اکسیدن قوی است که بر روی مغز انسان اثر محافظتی دارد.
این لایحه به والدین و بیماران دلیلی موجه و قابل دفاع خواهد داد که در صورت به همراه داشتن مواد مخدر از نوع این روغن، قابل استناد می باشد.(کانابیدیول Cannabidiol) چیست

در گیاه شاهدانه بیش از 85 فرم کانابینوئید های مختلف وجود دارد
شاخصترین انواع ان تتراهیدروکانابینول است که ایجاد توهم می کند
جزو درمانی گیاه شاهدانه کانابینوئیدی به نام کانابیدول است  مصرف این ماده ایجاد توهم نمی کند و دارای اثرات درمانی زیادی است در واقع تمامی اثرات ضد میکروبی وسرطانی و شفابخش گیاه شاهدانه مربوط به کانابیدول است
کانابیدیول باعث افزایش هوشیاری در انسان شده و یک انتی اکسیدن قوی که بر روی مغز انسان یک اثر محافظنی دارد
تمامی اثرات ضد سرطانی گیاه شاهدانه (ماری جوانا و حشیش ) مربوط به کانابیدول است
جزو درمانی گیاه شاهدانه کانابینوئیدی به نام کانابیدول است  مصرف این ماده ایجاد توهم نمی کند
opium.site: من اثرات درمانی گیاه شاهدانه را ستایش می کنم
اسopium.site: خداوند گل انسان رابا پنجه شیطان (حشیش ) افرید ؟؟
opium.site: فرم های رایج ماری جوانا گل در ایران (زغال اخته -هیز -نیروانا ...
opium.site: سوء استفاده جنسی ,و رواج فحشا و اعتیاد به مخدر شیشه ...
opium.site: مخدر جدید گل سویه ماری جوانای کش افغان Kush Cannabis ...
opium.site: افسانه جاسوسی ماری جوانای بکر زای G13 جی سیزده G-13 ...
فلسفه و راز خلقت گیاه مقدس شاهدانه (ماری جوانا ) - opium.site - Blogger
 واکس گوش ماری جوانا از کلرادو امریکا تا شهرک غرب تهران ؟ Highly potent 'ear wax' marijuana

هیچ نظری موجود نیست: