ترک و درمان اعتیاد به دو یا چند ماده مخدر و محرک بطور همزمان امکان ندارد (مخدر شیشه + ماری جوانا گل +شبره +تریاک +متادون +بوپرنورفین +هروئین )

امروزه در ایران استفاده از دو ماده مخدر بطور همزمان بسیار شایع شده است  استفاده از دو یا چند ماده مخدر بطور همزمان برای کسب لذت بیشتر باعث شده است که مسله درمان و ترک اعتیاد با مشکل جدی روبرو شود
ترکیباتی که بطور همزمان در ایران استفاده می شوند در بیشتر موارد شامل ترکیبات زیر است
مخدر شیشه + ماری جوانا گل (مخدر گل )
مخدر شیشه + شیره و یا تریاک ومتادون  یا قرص های بوپرنورفین
در واقع پای ثابت مواد مخدر همیشه در یک طرف مخدر متامفتامین (شیشه ) است و در طرف دیگر یا ترکیبات روانگردان  از دسته مواد گیاهی مثل ماری جوانا است و یا مخدر های گیاهی مثل تریاک یا مشتقات ان می باشد


فرق مخدر های ترکیبی اپ اند داون UP AND DOWN  یا مخدر های الاکلنگی در ایران و خارج از کشور چیست  
ترکیب یک محرک مثل متامفتامین  یا کوکائین با یک مخدر افیونی مثل تریاک یا شیره و هروئین از مدت ها قبل در بازار مواد مخدر دنیا  رایج بوده است  این فرم یک سرخوشی الاکلنگی می دهد ترکیباتی مثل اسپید بال که مخلوطی از هروئین و کوکائین بوده است امروزه جزو مشهورترین ترکیبات مخدرهای اپ اند داون است

فرق بین ترکیبات مخدر های الاکلنگی در ایران و خارج چیست
ترکیب مخدر اسپید بال (هروئین +کوکائین ) در یک بسته فروخته و مصرف می شود  و مصرف کننده در یک لحظه  این دو فرم مواد را مصرف می کند اما در ایران ترکیبات اپ اند داون (محرک و مخدر )بطور جدا گانه و به فاصله زمانی مصرف می شود گو اینکه امروزه این فاصله زمانی  در بعضی مصرف کننده ها ان قدر نزدیک است که می توان گفت تقریبا اثرات دو ماده مخدر و محرک بر روی هم می افتد اما اکثرا معتادان در ایران برای پوشاندن اثرات یک مخدر از یک محرک (شیشه ) و با به عکس  استفاده می کنند تا  بتوانند سر پا باشند
کدام فرم از اعتیاد ترکیبی بهتر و کدام سختر درمان می شود
بدترین فرم
مخدر شیشه + ماری جوانا گل (مخدر گل )
بر خلاف انچه در کتاب ها در باره ترک اعتیاد مواد مخدر مثل ماری جوانا گل و مخدر متامفتامین نوشته شده است 
 ترکیب مخدر های روانگردانی مثل ماری جوانا گل و مخدر متامفتامین (شیشه ) بدترین فرم برای ترک دادن است 
سخترین و مشکل ترین فرم که شاید غیر قابل درمان ترین فرم اعتیاد های به مخدر های ترکیبی است استفاده همزمان از مخدر ماری جوانا گل (مخدر گل ) همراه با مخدر شیشه (متامفتامین ) است این فرم به درمان های دارویی و روانشناختی به سختی جواب داده و یکی از مشکلترین درمان ها در اعتیاد  به مخدر و محرک های ترکیبی است
بهترین فرم
مخدر شیشه + شیره و یا تریاک ومتادون  یا قرص های بوپرنورفین
ترک اعتیاد به مخدر های ترکیبی که یک طرف ان مواد افیونی باشد بمراتب راحتتر و موفقیت امیز تراست در این فرم ما همیشه ابتدا با تجویز متادون  شخص را در حالت استفاده از یک مخدر افیونی نگاه داشته و بعد اقدام به ترک  درمان اعتیاد محرک (مخدر شیشه ) می کنیم در کسانی که یک پای قضیه مخدر متادون است باافزایش دوز متادون به سراغ ترک اعتیاد محرک (مخدر شیشه ) می رویم
نتیجه
اعتیاد به دو یا چند مخدر و محرک به طور همزمان در ایران رایج است .
 متاسفانه این فرم اعتیاد از بدترین فرم ها ی است که به مراکز درمانی برای ترک اعتیاد مراجعه می کنند و درمان و ترک دادن انها احتیاج به زمانی زیاد  طولانی  و هزینه های بالایی  دارد که چون اکثر معتادان قادر به تامین این هزینه ها نیستد و خانواده های انها نیز قادر به تحمل زمان طولانی برای درمان  کامل نمی باشند باید گفت اکثر این معتادان  با توجه به شرایط فعلی جامعه  عملا جزو معتادان درمان ناپذیر  محسوب میشوند  
مصرف چند ماده مخدر با هم خطر آفرین است
فرم های مصرف دو یا چند ماده مخدر با هم ( Polydrug Use ) در ایران ...

هیچ نظری موجود نیست: