کانابیسیکلوهگزانول Cannabicyclohexanol چیست (کانابیس صنعتی جدید )


کانابیسیکلوهگزانول Cannabicyclohexanol  چیست
گروهی از کانابیس های صنعتی که به نام  کانابیسیکلوهگزانول Cannabicyclohexanol  شناخته  می شوند شامل کانابینوئید های مصنوعی Cannabicyclohexanol (CCH، CP 47،497 dimethyloctyl homologue، (C8)-CP 47،497) است
این کانابینوئید ها از سال 1979 تا سال 2009 در دانشگاه فرایبورگ المان ساخته شده اند و همگی مشتقی از کانابینوئید صنعتی   CP 47497 هستند که دارای اثرات ضد درد خوبی است و یک اگونیست قوی گیرنده CB1 است
کانابینوئید های صنعتی گروه کانابیسیکلوهگزانول Cannabicyclohexanol   بسیار قویتر از  ماده کانابینوئید CP 47497 هستند که از ان مشتق شده اند و امروزه  در اکثر مواد مخدری که به نام اسپایس یا K2 یا مخدر ادویه (ماری جوانا جعلی )فروخته می شوند  فرم های از کانابیسیکلوهگزانول وجود دارد
شناخت گروه های کانابیس های صنعتی(کانابینوئید های مصنوعی دگزانابینول Dexanabinol ) HU-210,HU-211,HU,-239,HU-243,HU-308,HU-320,HU-331
opium.site: کانابینوئید مصنوعی جدید O-1871 (کانابیس ...
opium.site: کانابیسیکلوهگزانول Cannabicyclohexanol ...
opium.site: اثرات اگونیست و آنتاگونیست گیرنده های NMDA ...
سیستم گلوتامینرژیک(گلوتاماترژیک ) - opium.site - Blogger
opium.site: سربازانی که با توهم HU-210 همدیگر را می کشند ...
opium.site: اسرائیل و امریکا می خواهند مردم جهان را دیوانه کنند ؟
opium.site: مخدر اسپایس spice امریکا به جنگ با مخدر ...
opium.site: پسر خوب Nice Guy (اسپایس )چهار جوان را در ...
opium.site: انچه باید در مورد کانابیس های صنعتی بدانیم (سه ...
opium.site: پرگننولون (pregnenolone) امیدی تازه در درمان ...
opium.site: ماده مخدر HU-210 اسپایس توسط اسرائیل ساخته ...
opium.site: چشم روشنی نوبرانه کانابیس صنعتی جدید AK-47 ...
کانابیس صنعتی جدید CP 47497 or (C7) - opium.site - ...
opium.site: کانابیس زغال اخته (بلوبری ) ماری جوانا گل ...
opium.site: ماده مخدر روانگردان spiceاسپایس اسرائیل HU ...


ماری جوانا فلو (مخدر گل) Flo Marijuana

ماری جوانا شاخص شفق قطبی (مخدر گل )Aurora Indica
opium.site: انچه باید در مورد کانابیس های صنعتی بدانیم (سه ...
opium.site: طرز ساخت ماده مخدراسپایس (ماری جوانای صنعتی ) ...
opium.site: کانابیس صنعتی جدید HU-320 دارای اثرات ...
opium.site: کانابینوئید مصنوعی جدید O-1871 (کانابیس ...
opium.site: دی متیل هپتیل پیرن Dimethylheptylpyran ...
کانابیس صنعتی جدید HU-331 (اچ‌یو-۳۳۱) - opium.site - ...
opium.site: چشم روشنی نوبرانه کانابیس صنعتی جدید AK-47 ...
opium.site: شناخت گروه های کانابیس های صنعتی ...
opium.site: کانابیسیکلوهگزانول Cannabicyclohexanol ...
opium.site: دکتر البرت هوفمن Albert Hofmann کاشف ال اس دی ...


دکتر جان ویلیام هافمن jwhاولین کاشف کانابینوئید مصنوعی ...

مشاوره پزشکی مشاوره روان پزشکی مشاوردر ترک اعتیاد مواد مخدر دکتر یزدان نیاز 9099070459
Written by Iranian scholars and medical doctors - Ananda Addiction Treatment Center For Telemedicine Services please call: (9099070459 in Tehran) and (9099305017 in other cities within Iran)*******مشاوره تلفنی مشاور روانپزشکی دکتر یزدان نیاز 9099070459 تلفن هوشمند تهران 9092305017 *******

هیچ نظری موجود نیست: