اطلاعات مردم در مورد مواد مخدر روانگردان صفر است ما در ایران 360 نوع مخدر شیشه داریم !

بیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان  گفت :
 اطلاعات خانواده ها در ارتباط با مواد مخدر و به ویژه روان گردان ها اندک و زیر صفر است، حدود 360 نوع مخدر شیشه در کشور مصرف می شود
360 مخدر شیشه.png

هیچ نظری موجود نیست: