ساخت و رواج مصرف مخدر جدیدی توسط زندانیان در زندان های کشور مشابه با مخدر کروکودیل

ساخت و رواج مصرف مخدر جدیدی توسط مجرمان  در زندان های کشور مشابه با مخدر  کروکودیل

ظرف هفته های گذشته بسیاری اظهار داشته اند که در زندان ها از نوعی قرص به صورت  دودی استفاده  می شود که سرخوشی ان مشابه با کراک و هروئین است
زندانیان  ماده سفید رنگی را بر سر سنجاق می زنند و انرا می سوزانند و دود انرا با یک لوله استشمام می کنند .
از نظر فنی این کار ممکن است و می توان با استفاده از قرص سرماخوردگی و یا استامینوفن کدئین ماده مخدری مثل کروکودیل (دزومورفین ) را در زندان ساخت
 ابتدا چند  قرص استامینوفن کدئین را درون یک لیوان اب انداخته و از بغل کبریت فسفر ان تراشیده و درون اب ریخته می شود و کمی هم نمک ید دار به ان اضافه می شود بعد از تبخیر اب زمانی که هنوز ماده شل است انرا به صورت گلوله در می اوردند و بعد از خشک  شدن انرا سر سنجاق می زنند و دود می کنند

هیچ نظری موجود نیست: