به گزارش گروه آسیب های اجتماعی خبرگزاری برنا، ولی‌اله نصر با بیان اینکه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای مبارزه با مواد مخدر بر عهده دولت است، افزود: سازمان‌های غیردولتی بطور مستقیم بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند، اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین دولت و افراد جامعه ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: به عقیده من باید کارهای اجرایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر را به انجمن‌های غیردولتی واگذار کرد، زیرا آنان در درون جامعه رشد کرده و از دغدغه های مردم باخبرند.

مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه علت گرایش به اعتیاد را دور شدن از اهداف آرمانی زندگی دانست و اضافه کرد: اگر بخواهیم این روند را اصلاح کنیم راه‌های مختلفی وجود دارد و اصلی‌ترین استراتژی که جهت‌گیری عمومی کشور هم محسوب می‌شود، حرکت به سمت پیشگیری از اعتیاد با دخالت انجمن های غیردولتی است.

نصر تاکید کرد: انجمن‌های غیردولتی برای گام برداشتن در امر مهمی مانند مقابله با اعتیاد نیاز به حمایت از سوی نهادهای زیربط همچون ستاد مبارزه با مواد مخدر ، وزارت کشور دارند.

به گفته وی، البته این انجمن‌ها در طول چند سال اخیر تا حدودی توانسته اند نقش و جایگاه خود را به دست بیاورند، اما برای واگذاری وظایف آموزش و پیشگیری از اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردانها نیاز به توانمندسازی و ظرفیت سازی دارند.

وی ایجاد خودباوری، آموزش کادر نیروی انسانی به صورت عمومی و تخصصی، تهیه و تدوین برنامه‌های میان و بلندمدت، حضور پررنگ تر در مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، توسعه ارتباط مناسب و فعال را از نیازهای ضروری انجمن های غیردولتی بیان کرد تا برای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر آماده شوند.

مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: توسعه آموزش و ظرفیت‌سازی بویژه در تدوین برنامه‌ها، اطلاع‌رسانی و شیوه‌های صحیح مدیریتی و تقویت مستندسازی فعالیت ها را برای انجمن های غیردولتی مهم دانست.

نصر یادآورد شد: باید با فعال کردن انجمن‌های غیردولتی در فضای اجتماعی نیز احساس مسوولیت عمومی برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود تا معتاد نه به عنوان یک مجرم بلکه به عنوان بیمار مورد توجه قرار گیرد.

وی با دعوت از مردم برای پیوستن به فعالیت‌های انجمن‌های غیردولتی در حوزه پیشگیری و حتی درمان، گفت: این انجمن‌ها که عمدتا مردمی و داوطلبانه هستند به‌عنوان یک تجربه موفق از ایده ای که بر‌اساس آن هر جا مردم حضور داشته باشند، محسوب می‌شوند و باید در بحث مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته تا برای مقابله تا پیشگیری و درمان و آموزش فعالیت داشته باشند.

نصر تاکید کرد: انجمن‌های غیردولتی به صورت حرفه‌ای و تخصصی و حتی در قابل یک شبکه منسجم می‌توانند نهادهای ذیربط را در کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد ، پیشگیری و درمان کمک کنند، همچنین باید در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعال‌سازی و تقویت برنامه بازاریابی اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد.

وی توضیح داد: ضروریست انجام کارهای خوب یا ترویج یک ایده اجتماعی مفید را بر عهده مردم گذاشت تا در اهداف رفتاری بلندمدت مورد توجه قرار گیرند.

مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت :مقابله با اعتیاد دچار فراز و نشیب‌های فراوانی بوده اما با توجه به تاکید وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر مشارکت آحاد مردم در این امر مهم ، باید به ظرفیت های اجتماعی از جمله انجمن های غیردولتی توجه و اهمیت مبارزه با مواد مخدر بیش از پیش تقویت شود.