مشارکت 69 درصدی مردم برای پیشگیری از اعتیاد

مشارکت 69 درصدی مردم برای پیشگیری از اعتیاد


تهران - ایرنا - مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میانگین تمایل به مشارکت فعال آحاد جامعه در پیشگیری ‏از اعتیاد را حدود 69درصد عنوان کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، حمید صرامی گفت: این موضوع، نشان از تمایل جدی و راسخ مردم به مشارکت فعال در ‏پیشگیری از اعتیاد است که ضرورت دارد دستگاه های فرهنگی و پیشگیری در سطوح ملی و استانی در راستای رویکرد ‏اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها با نگاه سیستمی و فرابخشی از ظرفیت های مردمی علیه مواد مخدر و ‏روان گردان ها استفاده بهینه کنند.
صرامی گفت: این ظرفیت های مردمی می تواند در قالب ‏تشکل های دانش آموزی، دانشجویی، کارگری، انجمن های اولیا و مربیان و نیز اجتماعات محلی باشد تا تا شاهد شکل گیری نهضت فراگیر پیشگیری از اعتیاد باشیم.
وی افزود: نتایج طرح پژوهشی نگرش مردم به مواد مخدر و روان گردان ها نشان می دهد که در گروه سنی 15 تا 64 سال و با حجم نمونه ‏بیش از 10هزار نفر که به صورت کشوری انجام شده است، میانگین تمایل به مصرف مواد روی طیف صفر تا صد، حدود 17 درصد برآورد شده است، ضمن آنکه حدود 27 درصد نگرش بینابین به انواع مواد مخدر و روان گردان ها داشته اند.‏
وی تصریح کرد: تهاجم بی وقفه دشمنان انقلاب اسلامی با بهره گیری از ابزارهای جنگ نرم بر این استقرار یافته است که با ‏توسعه فریب های فرهنگی، ضمن ارائه اطلاعات غلط و ایجاد نگرش مثبت کاذب، نسبت به جذب مشتریان جدید برای ‏مصرف انواع مواد گوناگون اقدام کنند.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در کنار مشکلات ناشی از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیوب، عملکرد نسبتا ضعیف رسانه های ‏جمعی و دستگاه های فرهنگی در خصوص ایجاد کارزار رسانه ای هدفمند علیه مواد مخدر و روان گردان ها، سبب شده است که در طول یک دهه گذشته ضمن کاهش سن اعتیاد و درگیر شدن بخشی از نوجوانان و جوانان جامعه به مصرف مواد، شاهد ‏تغییر چهار بار الگوی مصرف مواد در سطح کشور باشیم. ‏
خبرگزاری‌ایرنا
شنبه 03 مرداد 1394

هیچ نظری موجود نیست: