چرا ایران حاضر به پذیرفتن شرایط ترانزیت مواد مخدر توسط قاچاقچیان نشد

سردار ایوبی مردی که دهه های گذشته با  بزرگترین سرشبکه‌های ترانزیت و کارتل‌های مواد مخدر مبارزه کرده است در یک مصاحبه  می گوید
 خبرنگار - در طول این سال‌ها، شایعات زیادی از پیشنهادات باندهای قاچاق مواد مخدر به کشورمان مطرح شده، آیا چنین پیشنهاداتی صحت دارد؟
بله. من به خاطر دارم در چند مقطع مختلف، سران شبکه‌های مافیای بین المللی، از طریق سران قاچاقچی کشورمان پیشنهاداتی به ایران می‌دادند؛ در پیشنهادات آن‌ها بحث بر سر این موضوع بود که سر شبکه‌های بزرگ مافیای جهانی متعهد می‌شدند که در صورت در اختیار قرار دادن یک مسیر امن ترانزیت به قاچاقیان توسط ایران، اجازه ندهند حتی یک کیلوگرم مواد مخدر در ایران توزیع شود.
 ولی سران کشورمان هیچگاه حاضر به پذیرفتن این پیشنهادات جذاب نشدند چراکه این مساله را مغایر اعتقاد دینی و مذهبی خود می‌دانستند.


دکتر یزدان نیاز در مصاحبه با قدس انلاین در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر می گوید
  در دنیا ثابت شده  کشورهای اروپایی  با افزایش معلومات و برنامه های پیشگیری  مانع رواج موادمخدر شده اند بنابرین   چه الزامی ایران  دارد که  با صرف مبالغ هنگفت و به شهادت رسیدن نیروهای انتظامی   جوانان ما   برای عدم ترانزیت  مواد مخدر  به اروپا کشته  و شهید بدهیم    ؟ 
چرا سران  کشورمان هیچگاه حاضر به پذیرفتن این پیشنهاد نشدند
از سال 1999 سازمان ملل متحده  و گروه مینی دوبلین سالیانه میلیون ها دلار به ایران بابت مبارزه با مواد مخدر و  ساخت درمانگاه ترک اعتیاد و مجهز کردن ازمایشگاه ها ی تشخیص مواد مخدر و اطلاع رسانی علمی و پیشگیری به ایران می پردازد.
 قسمتی  از این بودجه مربوط به  حفاظت مرزهای شرقی و غربی کشور برای جلوگیری از  ترانزیت مواد مخدر است ستاد مبارزه  با اتکا  به اینکه برای حفاظت از این مرزها احتیاج به پول بیشتری دارد و از این حربه هر چند یک مدت استفاده می کند تا  به کشورهای غربی و  اروپا  بگوید اگر با  سیاست های ایران   در صحنه جهانی مخالفت کند مرزهای شرقی و غربی کشور را  برای تزانزیت مواد مخدر باز می کند
عدم پذیرش پیشنهاد مافیای مواد مخدر چندین دلیل دارد
1- ایران حق و حساب خود را از گروه مینی دوبلین سازمان ملل متحد می گیرد
2- حربه ای برای  فشار بر روی کشورهای غربی دارد
3- زیر میزی  حق حساب چربتر  از مافیای قویتر  مواد مخدر گرفته می شود و بدور از جنجال مواد مخدر این گروه بطور پلمب شده به اروپا  ترانزیت می شود
4- ان دسته ازقاچاقچیان خرده پا مواد مخدرکه حق ترانزیت نمی دهند نیروهای ایران  به شدت با انها  مقابله می می کنند و شهید می دهند  تا به سازمان ملل متحد نشان دهند ما با ترانزیت مواد مقابله می کنم در ضمن حقوق ان دسته از مافیای که حق ترانزیت خود را داده اند محفوظ می ماند
 در این میان فقط  جوانان ایران هستند که یا در لباس  سرباز و درجه دار وظیفه شهید می شوند و یا انهایی که هر روز به مواد مخدر معتاد می شوند

نکنه
سه چهار سال قبل زمانی که چندین بار به زاهدان رفته بودم شاهد کانتینر های پلمب شده  واگن های اخر قطار  بودم که از مرزهای شرقی وارد و به مقصد ترکیه و اروپا می رفت طبق قانون ایران  این کانتینرها  در طول مسیر باز نمی شد

هیچ نظری موجود نیست: