من در راه مبارزه با مواد مخدر شکست خورده ام

دردی که در دل دارم !
زمانی که شروع به مطالعه و تحقیق درباره اخرین داروها و متد ها برای  ترک مواد مخدر کردم  هدفم فقط کمک به جامعه ای بود که  انرا از خود و خودم را جزیی از ان می دانستم
برای من انسانیت و ایمان به معنای کمک به همنوع و هم وطنم بود و این دین من بود .
کمک به انسانهای که  دانسته یا نادانسته در چنگال اعتیاد به مواد مخدر گرفتار شده بودند نه یک وظیفه به عنوان پزشک بلکه یک هدف الهی  یک  تکلیف شرعی بود
روز 15 تیر ناگهان همه دنیای من  ناگهان در لحظه ای متلاشی شد .
خودم را فردی شکست خورده  و ناتوان و بازی خورده احساس کردم  و ان چنان در عمق افسردگی فرو رفتم که دیگر قادر به کار و تفکر نبودم .
انان که مدعی یاری رساندن و کمک به مردم گرفتار در دام اعتیاد بودند  ان مدعیان مبارزه با مواد مخدر همگی  در نظرم خائینی امدند که نه فقط   مرا به تمسخر گرفته بودند بلکه سالها بود  مردم بدبخت ایران  را الت دست خود  قرار داده بودند
همه این ها با دیدن این خبر  شروع شد


با دستور وزیز کشور :ترک اعتیاد اجباری کمپ و اردوگاه های اجباری ترک فعال شدند / معتادان خیابانی به شور اباد اعزام می شوند 


در نگاه اول برای همه این خبر واضح و روشن است  .
اما برای من به معنای خیانت به ارمان مقدس مبارزه با مواد مخدر بود
خیانت رئیسی که  روزی رفته بود  تا مدارک پول های  کثیف حاصل از مواد مخدر  را به مجلس و مردم ارائه دهد حالا خود یکی از افرادی بود که در دام ان پول های کثیف گرفتار شده  است
  ان سرداران خائنی که بایستی به جای  دادن درجه سرداری و تشویق  انها را باید  سر به دار می کردند راحت و اسوده منتظرند تا سهم   یارانه هر ساله خود را از  متحدین مبارزه با مواد مخدرشان   انهم  به دلار بگیرند
لعنت خدا بر  یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که  از همه مجرم تر است و به راحتی گول خورد گویا احمق تر از او در سازمان ملل برای  پست مبارزه با مواد مخدر و جرائم  نبود و نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد در ایران  اقای Leik Boonwaat  یک ویتنامی تبعه استرالیا  که  هر دروغی را که بهش گفتند  را مثل ابلهان قبول می کند
کار  مبارزه  با مواد مخدر و درمان معتادان در ایران  از بد جاهایی خراب است  
حالا   باید مهمترین تصمیم خود را بگیرم !!هیچ نظری موجود نیست: