۴۵ درصد سارقان اعتیاد به مواد مخدر و 65 در صد دیگر معتاد به سرقت هستند !

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران:

۴۵ درصد سارقان دستگیر شده اعتیاد به مواد مخدر دارند

غیاثوند
 
    خبرنگار طنز :قربان  65 در صد بقیه سارقان دستگیر شده چی !
پلیس :انها معتاد به مواد مخدر نیستند اما اعتیاد  به  سرقت دارند  !!

هیچ نظری موجود نیست: