مسئولین دوقوز آباد سفلا اعلام کردند رتبه اول کشوری را در تعداد سازمان مردم نهاد در حوضه پیش گیری و درمان اعتیاد در ایران را دارند

مسئولین دوقوز آباد سفلا  اعلام کردند  رتبه اول کشوری را در تعداد سازمان مردم نهاد در حوضه پیش گیری و درمان اعتیاد در ایران را دارند

دهداری دوقوز اباد سفلا اعلام کرد این دهستان با تعداد  دو هزار  نفر جمعیت  رتبه اول کشوی را از نظر  تعداد سازمان های مردم نهاد در حوضه پیشگیری از مواد مخدر  دارد و  تا دلتون بخواد فعال هستند 
تعداد سازمان های مردم نهاد در حوزه اعتیاد در دوقوز اباد سفلا 220 عدد است
این اظهارات زمانی ابراز شد که مسئولین دوقوز اباد علیا  قبلا تعداد سازمان سازمان های مردم نهاد در زمینه پیشگیری از اعتیاد را200 سازمان مردم نهاد    اعلام کرده بود

هیچ نظری موجود نیست: