برگزاری دومین همایش منطقه ای شبکه سازی سازمان های غیردولتی فعال د رکاهش تقاضای مواد

برگزاری دومین همایش منطقه ای شبکه سازی سازمان های غیردولتی فعال د رکاهش تقاضای مواد

NewsPicture
.
دومین همایش منطقه ای شبکه سازی سازمان های غیردولتی فعال در کاهش تقاضای مواد و کاهش آسیب به مدت سه روز از 28 تا 30 بهمن ماه در سازمان ایرانی مجامع بین المللی (I.C.I.C) برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی جمعیت تولد دوباره ، هدف از برگزاری این کنفرانس، شبکه سازی سازمان های غیردولتی فعال در حوزه مواد مخدر و نهایی کردن پیش نویس اساسنامه شبکه کاهش تقاضا مواد مخدر در منطقه است.
در این کنفرانس تعدادی از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه اعتیاد کشورهای عضو اکو مانند افغانستان، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان به همراه سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه اعتیاد ایران شرکت می کنند و به بحث و تبادل نظر می پردازند.
در کنار سازمان های مردم نهاد، قرار است نمایندگانی از شبکه های سازمان های غیردولتی فعال در حوزه اعتیاد دیگر مناطق جهان از جمله منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اوراسیا و اروپا که تجربه های موفقی از شبکه سازی داشته اند شرکت کنند تا دستاوردهای خود را با شرکت کنندگان به اشتراک بگذارند.
جمعیت خیریه تولد دوباره، دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد( UNODC)، دفتر برنامه منطقه ای افغانستان و کشورهای همسایه و ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار کنندگان این کنفرانس هستند.
نخستین کنفرانس بین المللی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کاهش تقاضای مواد کشورهای عضو اکو در تاریخ 15 تا 18 ژانویه 2011 برابر با 25 تا 28 دي ماه 1389 در مجتمع فرهنگي شقايق برگزار شد.

هیچ نظری موجود نیست: