آمار سازی برای سازمانهای مردم نهاد در حوزه پیشگیری از مواد ادامه دارد /لرستان 55 NGO

   ۱۳۹۲/۱۲/۰۶
رئیس دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان

۶۰ سازمان مردم نهاد در حوزه پیشگیری از مواد مخدر در استان فعالیت دارد.

رئیس دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: ۶۰ سازمان مردم نهاد در حوزه پیشگیری از مواد مخدر در استان فعالیت دارد.
۶۰ سازمان مردم نهاد در حوزه پیشگیری از مواد مخدر در استان فعالیت دارد.
حجت الله فراشی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح ها شامل، خانواده ها، محلات، کاری و محیط های آموزشی است. فراشی بیان کرد: بیش از ۶۰ سازمان مردم نهاد در حوزه پیشگیری از مواد مخدر در استان فعالیت دارد.
رئیس دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر استان لرستان تصریح کرد: میانگین سنی اعتیاد به مواد مخدر در لرستان بین ۲۰ تا ۲۵ سال است
 
55 سازمان مردم نهاد لرستان در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعالیت می کنند
خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان گفت: 55 سازمان مردم نهاد لرستان در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعالیت می کنند.
حجت اله فراشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای پیشگیری استفاده از مواد مخدر فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در دستور کار  دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفته و تاکنون فعالیتهای خوبی نیز انجام شده است.

هیچ نظری موجود نیست: