پیامد خطرناک مواد مخدر در جامعه تبیین شود

پیامد خطرناک مواد مخدر در جامعه تبیین شود
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی گفت: ضروری است پیامدهای خطرناک مواد مخدر و اعتیاد در جامعه تبیین شود.
سردار محمد علی نصرتی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در بحث پیشگیری اولیه از اعتیاد نیاز به روشنگری و اطلاع رسانی، حساس سازی جامعه و مشارکت مردم داریم.
وی بر لزوم ورود تمامی ارگان ها و سازمان های مختلف به موضوع مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر تاکید کرد و گفت: باید مردم را حساس کنیم و بگوییم خطر اعتیاد ویرانگر بوده و شامل طبقه خاص و جنسیت خاصی نمی شود و همه در معرض خطر هستند.
نصرتی اظهار کرد: از تمامی سازمان ها، صاحبان فکر، اندیشه، هنرمندان و نخبگان استمداد می کنیم در این قضیه ورود پیدا کنند.
وی افزود: باید صاحبان فکر و اندیشه پای کار بیایند و با ادبیات تاثیرگذار و هنرمندی خاص جامعه را حساس کنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر مردم واقعا با عمق فاجعه به درستی آشنا باشند، به طور حتم مشارکت کرده و احساس مسئولیت می کنند.
وی اظهار کرد: باید گفته شود که مواد مخدر چه تاثیرات مخرب و ویرانگری را برای سرمایه های اجتماعی، خانواده و جوانان ما به جا می گذارد.
نصرتی با اشاره به اینکه ما مسئولان نیز نتوانسته ایم با این ابزار و امکانات مردم را اقناع کنیم، گفت: در گذشته بیشترین اهتمام ما معطوف به مقابله و مبارزه شده است و در رابطه با پیشگیری اولیه از اعتیاد ما کار خاصی در گذشته انجام ندادیم در حالی که باید مخاطرات مواد مخدر را به روشنی برای مردم نشان می دادیم تا این حجم از خسارت دامن گیر جامعه ما نمی شد.
وی اظهار کرد: پدران و مادران باید مهارت های لازم در خصوص چگونگی نظارت بر فرزندان خود و آموزش های لازم در خصوص رفتار با گرفتارشدگان را بیاموزند.

هیچ نظری موجود نیست: