اختلال شخصیتی می تواند در موفقیت درمان و ترک اعتیاد اثرات منفی داشته باشد Personality Disorders Thwart Opioid Addiction Treatment

اختلال شخصیتی می تواند در موفقیت  ترک و درمان اعتیاد با استفاده از داروی   نالوکسان اثر گذار باشد
Personality Disorders Thwart Opioid Addiction Treatment 
تأثیر منفی مشکلات شخصیتی در درمان با نالتروکسان


مطالعات بلژیکی ها به اثر منفی مشکلات شخصیتی در درمان با نالتروکسان اشاره  دارد

اختلالات شخصیتی ممکن است از درمان اعتیاد به مواد اپیوئیدی ممانعت کند . این یافته ای است که محققان در دانشگاه آزاد بروکسل بلژیک در نشریه رفتارهای اعتیادگونه (addictive behaviors) چاپ نموده اند . سی نفر از افراد بزرگسال که مرحله اولیه درمان اعتیاد یعنی سم زذایی را گذرانده بودند در این تحقیق مشارکت داشتند.
این افراد همگی تحت آزمایش تعیین ویژگی های اصلی شخصیت خود و همچنین علائم خاص اختلالات شخصیتی مختلف قرار گرفتند . سپس به آنها نالتروکسان به صورت خوراکی داده و از آنها خواسته شد که آنرا حد اقل به مدت شش ماه مصرف کنند .
این افراد به سه گروه تقسیم شدند : یک گروه نالتروکسان را به طور منظم دریافت کرده ، گروه دیگر در زمانهای اتفاقی و گاه و بیگاه استفاده نموده و گروه سوم بهیچوجه نالتروکسان دریافت ننمودند .
 با مقایسه اشکال شخصیتی این سه گروه مشاهده شد که :
-   گروهی که بطور مداوم آن را دریافت می کردند ، فقط یک جفت از مشکلات شخصیتی با شدت کم و خفیف مانند علائم اختلال شخصیتی ضد اجتماعی در حد متوسط را دارا بودند .
-   آنهایی که نالتروکسان را گاه و بیگاه دریافت می کردند به طور متوسط در 9 مشکل شخصیتی با علائم متوسط از اختلالات شخصیتی ضداجتماعی و پارانوئید پیشرفت داشتند .
- گروهی که دارو (نالتروکسان) را بهیچوجه دریافت نمی کردند به طور متوسط 12 مشکل شخصیتی با علائم برجسته و قابل توجه از اختلالات شخصیتی ضد اجتماعی و خود شیفتگی (narcissistic) را بروز داده بودند .  
محققان باور دارند این نتایج نشان دهنده این است که علائم اختلال شخصیتی می تواند شدیداً بر روی موفقیت طولانی مدت درمان سوء مصرف مواد اپیوئیدی در یک حالت نامطلوب بخصوص در زمان مصرف نالتروکسان تأثیر بگذارد . با این حال پزشکان بر این باورند که می توانند هر اثری را با وفق دادن انتخاب های درمان با ویژگی های شخصیتی فردی بیماران خنثی نمایند .
opium.site: تست شاه داماد برای اعتیاد قبل از ازدواج shah ...
opium.site: تعریف مصرف تفریحی مواد مخدر و علت اعتیاد با ...
opium.site: آمار بیماران روانی در ایران به ۲۵ درصد رسیده است
جنون سرقت Kleptomania (کلپتومانیا) - opium.site - Blogger
opium.site: اختلالات روان تنی (سایکو سوماتیک) ناشی از ...
opium.site: برای جلوگیری از ابتلا به ایدز قبل از مصرف مخدر ...
opium.site: نسل های ایکس X وای Y زد Z ,و ارتباط ان با ...
opium.site: توهم و اختلالات ذهنی از عوارض سوء مصرف ...
خلاقیت 'بخشی از دیوانگی است' - opium.site - Blogger
opium.site: بررسی ابتاندیشن Obtundation به همراه فلج ...
opium.site: ما قدیس نیستیم اما شیشه عمر شیطان شیشه ای را ...
opium.site: دیدار با زن روسپی آینده مبتلا به انهدونیا به علت ...
opium.site: ایا نام معتاد می تواند بر روی نوع اعتیاد و فرایند ...
opium.site: دروغگویی و تکذیب حقیقت عاملی برای بروز ...
opium.site: آموزش مقدماتی تقویت مغز برای رسیدن به قدرت ...
opium.site: بازی دادن مردم با تبدیل مخدر کراک به کروکودیل ...
opium.site: ترک ودرمان اعتیاد به مواد مخدر حماقتی است که جامعه ...
opium.site: زندگی تن‌فروشان "شهرنو" پیش و پس از انقلاب (2)
opium.site: شیشه ای ها به بهشت نمی روند ؟
opium.site: مراسم ختم مرحوم ماده مخدر گل در آزمایشگاه ستاد ...
opium.site: پای صحبت مسن‌ترین "سنگ‌ صبور" تلفنی آلمان
opium.site: هفت سال بعد از عبور مخدر کروکودیل از مرزهای ...
opium.site: سوالات ما را درباره مواد مخدر جواب بدهید 400 میلیون ...
opium.site: خداوند کلید بهشت را در گیرنده پنج دوپامین و ...
مدعیان ورود کروکودیل سند ارائه کنند - opium.site - Blogger
opium.site: خطر ایجاد جنون و سایکوز حاد و تشنج با مصرف ...
opium.site: روز دوچرخه سواری البرت هافمن و طرح بلوتر مخدر ال ...
opium.site: تاثیرات ریتالین بر حافظه
opium.site: اعتیاد عشقی که پایانی ندارد
opium.site: مصرف متامفتامین در طولانی مدت معتاد را زامبی می کند
opium.site: چرا مخدر کراک بو ندارد چون هروئین ندارد ‌The smell ...
opium.site: بیا سوته دلان گردهم آئیم (ریتالین و فرهیختگان )
opium.site: مصرف متامفتامین در طویل مدت مصرف کننده ها را اوا ...
تاریخ چاپ : 28 ژانویه 2014

هیچ نظری موجود نیست: