چشم روشنی نوبرانه کانابیس صنعتی جدید AK-47 اکا چهل هفت در ایران

 چشم روشنی نوبرانه  کانابیس صنعتی جدید AK-47 اکا چهل هفت در ایران
بلاخره چشممان به جمال یک بسته اکا چهل هفت AK-47 توی تهران روشن شد

یکی از دوستان برادرم بعد از مدت ها کار و زندگی  در ژاپن به ایران امده بوده و
 با خودش بسته های از ا کا چهل هفت AK-47 اورده بود
وقتی ازش پرسیدم نترسیدی  توی فرودگاه  بگیرنت
گفت می دانستم مامورها این جا هیچی از این مواد سرشون نمی شه قبلا هم بچه ها اورده بودند  مامور گمرک  توی فرودگاه  گفت   این چیه گفتم توتون مخصوصی است  که بیشتر سربازهای ژاپنی  استفاده می کنند و مامور گمرک هم یکی را باز کرد و گفت خوب  شیشه (مخدر متامفتامین ) این ها نیست ؟؟
  مشکلی نداره اما این توتونش چه بوی خوبی می دهه ؟
opium.site: چهل هشت دختر زیبا روی ژاپنی AKB48 یا شاهدانه ...
opium.site: چطور کانابیس صنعتی (شاهدانه مصنوعی ) AKB48 ...
opium.site: علف هرز جعلی (شاهدانه تقلبی ) Synthetic ...
opium.site: شاهدانه مصنوعی چیست fake weed -Synthetic ...
الکساندروس ماکرییانوس Alexandros Makriyannis دانشم... - ...
نویسنده
ا ک چهل هفت نوعی کانابیس صنعتی (ماری جوانا صنعتی یا همان اسپایس ) است که بیشتر در ژاپن فروخته می شود و ساخته دکتر ماکرییانوس است
پیش خودم گفتم داره داستان شیشه سال 1378-تا 1384 دوباره تکرار می شود که هر کسی از ژاپن می امد کلی مخدر شیشه (متامفتامین )   بطور قانونی وارد می کرد و داخل نمکدان و بسته ای قند شکر پنهان کرده و ماموران گمرک هم فکر می کردند این ها چون رنگشون به تریاک و هروئین نمی خورد پس چیزی نیستند ؟؟

هیچ نظری موجود نیست: