اضطراب در خانواده عامل اولیه اعتیاد به مواد مخدر و رواج فساد جنسی نسبت به لذت جویی در نوچوانان به خصوص دختران است

لذت طلبی عامل افزایش اعتیاد دختران / لذت، علت اصلی اعتیاد زنان /لذت گرایی به شدت در کشور ما رواج یافته است(مطبوعات )

این روزها همه  لذت جویی  را یکی از عوامل اعتیاد به مواد مخدر درطبقه نوجوان به خصوص دختران می دانند اما به راستی این طور نیست .
عامل اصلی اعتیاد در بین جوانان در ابتدا اضطراب است که در پیامد ان   فساد جنسی و بعد  از ان اعتیاد قرار می گیرد .
این سیکل در دختران و پسران کمی متفاوت است
در دختران به علت اضطراب که ناشی از فشارهای محیط  و خانواده می باشد ابتدا یک رابطه جنسی نامشروع  شروع  می شود این رابطه جنسی نه برای لذت طلبی بلکه نوعی درمان برای کاهش  اضطراب  است  و لذت جنسی حاصل  برای تحمل فشارهای عصبی در  خانواده  است
دختری که تحت فشار روحی است با اولین رابطه جنسی به علت ترشح هورمون اکسی توسین  دچار تغییراتی در مغز می شود که او را ابتدا  معتاد به داشتن رابطه جنسی می کند به همین علت دیده می شود روابط جنسی در دختران کم سال در حال افزایش است  

سیکل وابستگی جنسی و اعتیاد به مواد مخدرمثل  ماری جوانا در دختران
اضطراب دختران و زنان --------رابطه جنسی ----------ترشح اکسی توسین --------اعتیاد به رابطه جنسی ----اثرات هورمون اکسی توسین کاهش اضطراب و فراموش کردن موقعیت فعلی و افزایش تحمل شرایط اضطراب اور ----------ادامه رابطه جنسی و الوده شدن به مواد مخدر توسط شریک جنسی
این سیکل در نوجوانان پسر کمی فرق دارد . 
 نوجوانان پسران که دارای سطح بالایی از اضطراب می باشند و اغلب باهوش و تا راهنمایی شاگرد اول  هستند   دارای اضطراب نهان و اشکاری  هستند که ممکن است از نظر مادران پنهان بماند در این گروه از پسران  درجاتی از بیش فعالی نیز دیده می شود 
  اولین  بار مصرف مخدر گل(ماری جوانا )  باعث  از بین رفتن  اضطراب و افزایش تمرکز در این پسران می شود و انان به طور ناخود اگاه  برای کاهش اضطراب   شروع به ادامه  مصرف مخدر گل می کند تا با ایجاد فراموشی  و کاهش سطح اضطراب بتوانند  فشارهای عصبی موجود در خانواده را که قادر به تحمل ان نیستند را تحمل کنند

هیچ نظری موجود نیست: