ماجراهای ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران The Adventures of Iran Drug Control Headquarters

                     
من می دونم  ما همه معتاد می شیم 

من می دونم شیشه اصلا ترک نداره !
اینو به من ستاد گفته !
The Adventures of Iran Drug Control Headquarters

هیچ نظری موجود نیست: