آنالوگ های اکستاسی داروی جدیدی برای درمان سرطان خون و لنفوم

تحقيقات جديد پيشنهاد مي‌كنند كه يك فرم تغييريافته از MDMA (كه بيشتر به عنوان داروي غيرقانوني اكستازي شناخته مي‌شود)، مي‌تواند بعضي از انواع سلول‌هاي سرطان خون را از بين ببرند.
 پروزاك و داروهاي ضدافسردگي مشابه نيز ممكن است داراي خواص مشابه ضدسرطاني باشند.
به عبارت ديگر مشخص شده كه اكستازي و ديگر داروهاي روانگردان مي‌توانند به سلول‌هاي سرطاني حمله كنند، اما مشكل اينجاست كه دوزي از‌ آنها كه چنين خاصيتي داشته باشد، به‌قدري زياد است كه بيمار را مي‌كشد!
 بنابراين محققان به اين فكر افتاده‌اند كه آنالوگ‌هاي MDMA را طراحي و از آنها عليه سلول‌هاي سرطاني استفاده كنند.
 اين آنالوگ‌ها عليه سلول‌هاي لنفوما حدود 100 برابر قوي‌تر از MDMA بوده و خاصيت سمي روي سلول‌هاي مغزي ندارند.
 بررسي‌هاي آزمايشگاهي نشان داده كه اجزاي اين داروي جديد به سوي چربي‌هاي ديواره سلولي گلبول‌هاي قرمز سرطاني جذب و آسان‌تر وارد سلول مي‌شوند و آنها را از بين مي‌برند.
ماده مخدر اکستازی امید تازه ای برای درمان بیماران مبتلا به سرطان(خون ) در آینده است Ecstasy 'could be used in cancer treatment'

هیچ نظری موجود نیست: