بخور ویکس می تواند تست اعتیاد به مخدر متامفتامین (شیشه ) را مثبت کند Vick's inhalers will cause you to test positive for Meth on drug tests

بخور ویکس می تواند تست اعتیاد به مخدر متامفتامین (شیشه ) را مثبت کند

بخور ویکس حاوی فرم ال متامفتامین است
 
بخور ویکس  یا  قلم بینی ویکس یکی از رایجترین داروها برای رفع احتقاق بینی است
در ساخت  بخور ویکس از فرم ال متامفتامین استفاده می شود 
فرم ال متامفتامین  اعتیاد اور نیست و دارای خواص دارویی زیادی منجمله  رفع احتقان بینی و الرژی  است
ورزشکاران برای تست دوپینگ  و کسانی که می خواهند برای اعتیاد به شیشه (متامفتامین ) تست بدهند این نکته را بدانند که اگر از بخور های ویکس استفاده کرده باشند ازمایش اعتیاد انها به مخدر متامفتامین (شیشه ) می تواند بطور کاذب  مثبت شود
گوشی دستتان باشد اگر برای ازمایش اعتیاد به مخدر شیشه گرفتننت بگو قطره چشم یا بینی یا ویکس مصرف کردی ؟
بخور ویکس دارای مخدر شیشه (متامفتامین ) است
 ویکس نام یک سری از داروهای تولیدی شرکت آمریکایی پروکتر و گامبل است که بدون نسخه خرید و فروش می‌شوند. معروف‌ترینِ این دارو‌ها در ایران، پماد ویکس و بخور بینی ویکس  است.

استفاده از ویکس برای کودکان خطرناک است
داستان های طنز و مواد مخدر
opium.site: داستان طنز مواد مخدر روانگردان جدید صنعتی در امریکا
opium.site: طنز تهیه ماده مخدر کراک در آشپزخانه منزل
opium.site: طنز تهیه ماده مخدر کراک و شیشلیک شیشه با وایتکس در ...
opium.site: ساخت مواد مخدر جدید با استفاده از ماده مخدر متامفتامین (شیشه )


 داروی منفی کننده آزمایش ماده مخدر شیشه - opium.site - Blogger
بخور ویکس می تواند تست اعتیاد به مخدر متامفتامین - opium ...
opium.site: Synephrine -oxedrine- سینفرین
opium.site: PSEUDOEPHEDRINE HCI - پسودوافدرين‌

هیچ نظری موجود نیست: