مخدر پارامتوکسی آمفتامین (سوپر اکستازی ) دکتر مرگ

opium.site: گونه مرگبار مواد مخدر از ترکیبات آمفتامین
پارامتوکسی امفتامین یا قرص سوپر اکستاسی چیست
Annabel Catt ... died after taking a drug containing PMA after a music festival.
Annabel Catt ... died after taking a drug containing PMA after a music festival
 
این خانم سرحال هم که شستشو زده بالا بیلاغ  کرده ؟ به اسم انابل کات  در یک فستیوال یک قرص سوپر اکستازی (پارامتوکسی امفتامین ) خورده از زندگی کات کرده مرده  ؟؟؟

ماده مخدر پارامتوکسی آمفتامین  یکی از مواد مخدر شادی اوری است که به تازگی باعث مرگ میر زیادی در اروپا شده است
کشورهای اروپایی و امریکا ساخت و مصرف  مخدر متوکسی امفتامین را که در خیابان  به قرص سوپر شادی اور معروف است ممنوع کرده اند
اسم دیگر قرص مخدر متوکسی آمفتامین دکتر مرگ است

ایسنا - مصرف حتی یک قرص اکستازی هم می‌تواند موجب مرگ شود
مصرف حتی یک قرص اکستازی هم می تواند موجب مرگ شود - دانشگاه علوم ...
مصرف حتی یک قرص اکستازی هم می تواند موجب مرگ شود - سلامت نیوز ...
توجه توجه 
تازگی ها در مطبوعات ایران می خوانیم خوردن یک قرص اکستاسی موجب مرگ می شود در این جا این مسله را به این صورت تصحیع می کنم
انچه موجب بروز این شایعات شده است  اخبار مربوط به مخدر سوپر اکستاسی یا همان پارامتوکسی امفتامین است والا تا کنون مرگ به علت اثرات مستقیم اکستاسی اصل در جهان گزارش نشده است و  شیوع مرگ با اکستاسی کمتر از مرگ با مصرف الکل و یا سیگار است
حقیقت را بگو حتی اگر به ضرر تو باشد (امام علی) ع
پارامتوکسی آمفتامین چیست Paramethoxyamphertamine-Death Drug مخدر مرگ
opium.site: متیلن دی اکسی پیرووالرون Methylenedioxypyrovalerone ...
 (Paramethoxyamphertamine)پارامتوکسی آمفتامین چیست
مرگ راشل کلیتون و اما اسپید بر اثر مصرف قرص سوپراکستازی(پارامتوکسی آمفتامین ) Police warn about dangers of 'Dr Death' after it is linked to string of deaths

هیچ نظری موجود نیست: