تریفلورومتیل فنیل پیپرازین Trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP )

Trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP )
تریفلورومتیل فنیل پیپرازین =تری فلورو متیل فنیل پیپرازین
تری فلورومتیل فنیل پیپرازین یک ماده مخدر تفریحی است از دسته مخدر های بنزیل پیپرازین است

فایل: TFMPP.svg
Trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP )

این ماده یک جایگزین قانونی برای ماده مخدر اکستاسی است  و اثرات مصرف ان مشابه با اکستاسی است
تریفلورومتیل فنیل پیپیرازین یک اگونیست کامل برای همه گیرنده های در مغز انسان است و همه انها را تحریک می کند
البته این ماده یک اگونیست نسبی گیرنده های پنج هیدروکسی تریپتامین  5-HT 2A،  است

فرم ها  اشکال مخدر تریفلورومتیل فنیل پیپرازین چیست
این مخدر به صورت پودر کپسول و قرص  به فروش می رود

قرص تی اف ام پی پی با کافئین
اشکال مختلف قرص های حاوی TFMMP که اکثرا به همراه کافئین هستند 
عوارض مصرف مخدر تی اف ام پی پی چیست ؟
مصرف تری فلور متیل فنیل پیپرازین می تواند بی خوابی  اضطراب سردرد میگرن تشنج  ناتوانی جنسی و بندرت جنون بدهد
امروز این ماده مخدر  نخود هر اشی است و انرا به اکثر مواد مخدر  جدید اضافه می کنند  این ماده اغلب به عنوان قرص شادی یا پارتی به فروش می رود
اکثرا این مخدر را به جای اکستاسی جعلی می فروشند
جدیدترین فرم ماده تی اف ام پی پی را می توان در ماده مخدر مالی  پیدا کرد
قرص شادی کپسول شادی بخش قرص مشابه با اکستاسی مخدر مشابه با اکستاسی مخدر مالی مخدر پارتی قرص پارتی قرص رقص مخدر شادی اور مخدر شادی بخش مخدر پارتی دراگ مخدر هیپ هاپ مخدر رپ روانگردان شادی بخش
opium.site: مخدر جدید مالی محبوب نوجوانان و دانشجویان در امریکا کرمکی ...
opium.site: ماده مخدر جدید ان -بنزیل پیپرازین A2 در سوئد A2 (N ...
opium.site: بنزیل پیپرازین -سیترات پی پرازین Benzylpiperazine ...
opium.site: بنزیل پپرازین
opium.site: رقص و خوشگذرانی با روانگردان ها The Dance of ...
opium.site: مخدر شیطان قرمز (جت)بنزیل پپرازین
opium.site: ماده مخدر ترامادول دارای قدرت 200 برابر بیشتر از مرفین در ...
opium.site: ماده مخدر روانگردان جدید-API, 5-IT, پنج ای تی درسوئد 14 نفر ...
opium.site: اثرات ریتالین بر واژن - Could Ritalin cause Vaginal
opium.site: جی اچ بی (GHB)
opium.site: کپسول و قرص اسیفنAcifen
opium.site: ساخت قرص اکستاسی از قرص های سرماخوردگی و آنتی ...
opium.site: مراکز انرژی در بدن (قسمت اول ) پرانا یا انرژی حیات
opium.site: عکس های زنان معتاد به مواد مخدرphoto drug addicts در کشور ...
opium.site: نکسوس مخدر سکسی
opium.site: ۴ متیل امینورکس را به جای متامفتامین می فروشند
opium.site: کلینک ترک اعتیاد آناندا Ananda center Tehran .iran
opium.site: آیا برای زنان روسپی(فواحش ) در ایران کارت سلامت صادر می ...
opium.site: ماده مخدر روانگردان جدید صنعتی مالی Molly چیست (شکل ...
opium.site: کشف جدید مایاها با بچه های بندر عباس فامیل بودند ؟
opium.site: ماده مخدر لبخند قاتل جدید جوانان New Killer Drug 2C-I or ...
  • سندرم syndrome
  • We Are Number One-Addiction Treatment Center Anand...
  • opium.site: کلینک ترک اعتیاد آناندا Tehran . Addic...

  • هیچ نظری موجود نیست: