تقسیم بندی قارچ های روانگردان Classification of psychoactive mushrooms

تقسیم بندی قارچ های روانگردان Classification of psychoactive mushrooms
در هیچکدام از سایت های خارجی حتی Erowid  تقسیم  بندی جامعی از قارچ های روانگردان نشده است و زمانی که صحبت از کلاسه بندی قارچ های روانگردان می شود  همه فقط مجیک ماشروم را ذکر می کنند
برای اولین بار من یک تقسیم بندی ابتدایی از قارچ های روانگردان را منتشر می کنم
قارچ های روانگردان به 4 گروه عمده تقسیم می شوند
1- قارچ ها ی گروه  سیلوسایبین و سیلوسین = مجیک ماشروم   Psilocybin mushroom
2-آمانیتا موسکاریا Amanita muscaria
3- قارچ های گروه ارگوت (ارجوت ) -کلاویسپس  پورپورا  Claviceps purpurea
4 -قارچ های متفرقه مثل  Piptoporus betulinus و Phellinus igniarius     و  Laetiporus sulphureus و Pycnoporus sanguineus   و .....
قارچ   Phellinus igniarius     اسکیمو ها انرا با تنباکو می جوند

Pycnoporus sanguineus دارای مواد نوتروپیک 
 است
 که در درمان بیش فعالی کودکان به جای
ریتالین عمل می کند
مجیک ماشروم
این فرم از قارچ ها دارای ماده فعال پسیلوسبین (سیلوسایبین ) و سیلوسین  هستند

قارچ  امانیتا موسکاریا
ماده موثره  ان موسیمول است  و فرم توهمات با این نوع قارج بسیار متفاوت از  قارچ مجیک ماشروم  است

کلاویسپس پورپورا
انواع از  قارچ ها هستند که انگل گیاه گندم  می باشند و توهماتی مشابه با روانگردان ال اس دی می دهند این قارچ توهم زا قدیمترین نوع قارچ توهم زا در جهان است که اثرات ان در بین انسان های نخستین پیدا شده است و تاکنون چندین مورد از توهمات در جوامع مختلف با خوردن نان گندم یا جو اغشته به ان گزارش شده است _(رجوع به توهم بزرگ در فرانسه )

قارچ های متفرقه  روانگردان
این نوع قارچ های   به مقدار زیادی در طبیعت هستند بعضی از انها مثل  Pycnoporus sanguineus  دارای اثراتی مشابه با ریتالین هستند  بعضی دیگر اثرات توهم زایی دارند اثرات این قارچ ها هر کدام برای خودشان مخصوص و استسنایی است
opium.site: گیاهان و قارچ ها ی روانگردان Psychoactive Plant & Fungi ...
لینک ها مجیک ماشروم
مجیک ماشروم یا قارچ جادویی (قارچ مقدس )
قارچ‌های سیلوسایبین حاوی ماده‌ی توهم‌زای سیلوسایبین و سیلوسین هستند و خاصیت توهم‌زایی دارند. این قارچ‌ها به قارچ‌های جادویی نیز معروفند.
opium.site: قارچهای مقدس Magic Mushrooms
opium.site: قارچ مقدس گاو را در هندوستان مقدس کرد Do cows and sheep ...
opium.site: قارچ مقدس ,کاکتوس پیوت یا کاکتوس مقدس , آیاهواسکا ...
opium.site: مجیک ماشروم ( سیلوسایبین ) ترس را از بین برده شما را ...
opium.site: مجیک ماشروم نوع Psilocybe bohemica بوهیمیکا یا ...
opium.site: مجیک ماشروم -قارچ جادویی -قارچ مقدس -السحر الفطر-Magic ...
opium.site: مجیک ماشروم PSILOCYBIN PSILOCYN (MAGIC
لینک ها ی امانیتا موسکاریا
امانیتا موسکاریا
آمانیتا موسکاریا (نام علمی: Amanita muscaria) یک گونه قارچ سمی و دارای اثر روان‌گردان از سردهٔ Amanita است که بومی نیمکره شمالی به ویژه مناطق معتدل بوده و با درختان کاج هم‌زیستی دارد. این قارچ با درختان برگریز و مخروطیان گوناگونی مایکوریزا دارد. این قارچ چتری معمولاً قرمز است.
opium.site: آمانیتا موسکاریا amanita muscaria
opium.site: ادرار درمانی با خوردن قارچ روانگردان آمانیتا موسکاریا Urine ...
opium.site: آيا آليس در سرزمين عجايب تحت تاثیر مواد مخدر نوشته شده ...
کلاویسپس پورپورا
opium.site: مسمومیت قوم بنی اسرائیل با کلاویسپس پورپورا در زمان ...
opium.site: مسمومیت اتفاقی با ال اس دی در طول تاریخ بشر
حشرات روانگردان
opium.site: حشرات روانگردان دارای مواد محرک جنسی Cantharidin ...
دوزیستان روانگردان
opium.site: وزغ (قورباغه )های روانگردان بوفوالوریوس Bufo alvarus ...
opium.site: تخم قورباغه (وزغ روانگردان )حاوی ماده مخدر توهم زای ...
opium.site: خوردن پوست قورباغه باعث افزایش میل جنسی در خانمها می ...
opium.site: شیر دوشی و لیسیدن قورباغه های روانگردان برای ایجاد نشئگی
چای روانگردان
opium.site: چای روانگردان سیاه سفید ابسنث-Absinthe حاوی توژون ...
مورچه روانگردان
opium.site: مورچه مخدر روانگردان ((حامل عسل ))
opium.site: مورچه روانگردان توهم زا ( هرفسترس پوگونومومکس)با اثرات ...
سوسک روانگردان
opium.site: عرضه گسترده قطره محرک جنسی با طعم سوسک(اسپانیش ...
opium.site: قطره محرک جنسی اسپانیش فلای Spanish Flyمی تواند مرگ ...
سگ روانگردان
نعوظ و افزایش طول الت تناسلی آقایان با استفاده از داروی روانگردان سگ
دسته بندی گیاهان روانگردان
opium.site: گیاهان روانگردان List of psychoactive plants
طبقه بندی قارچ های روانگردان تقسیم بندی قارچ ها ی مخدر طبقه بندی قارچ ها از نظر مواد روانگردان تقسیم بندی قارچ های روانگردان قارچ های روانگردان چیست  کلاسه بندی قارچ های جادویی و روانگردان تقسیم بندی مخدر قارچ  مجیک ماشروم طبقه بندی
روانگردان از نظر اثرات روانی به سه دسته عمده تقسیم می شوند
 تفسیم بندی روانگردان ها -دلیرینتس دیسوسیاتیو - سایکدلیک Psychedelics, dissociatives and deliriants

هیچ نظری موجود نیست: