دوز کراتوم برای ترک اعتیاد تریاک هروئین و متادون(ترامادول گیاهی )Kratom Dosage Guide

دوز کراتوم برای ترک اعتیاد تریاک هروئین و متادون
داروی ترک اعتیاد گیاهی کراتوم
امروزه کراتوم در ترک اعتیاد   به مواد مخدرتریاک و هروئین و به خصوص متادون  مورد استفاده قرار می گیرد  
کراتوم در طب سنتی اسیای جنوب شرقی به عنوان ماده ای برای درمان درد و اسهال و ترک اعتیاد  افزایش نیروی جنسی (شلی کمر ) استفاده می شود
اما کراتوم را باید با چه دوزی و چطور مصرف کنیم
نکات مهم
کراتوم را با شکم خالی مصرف کنید
تا دو ساعت باید چیزی نخورید و کراتوم را با شکم خالی بخورید  بااین کار جذب ان بهتر می شود

کپسول کراتوم
فرم های دارویی کراتوم
کپسول های کراتوم قطره کراتوم چای  کراتوم
هر کپسول کراتوم اغلب حاوی 500 میلی گرم کراتوم است و هر 6 ساعت یک عدد برای شروع درمان بسیار مناسب است البته برای ترک اعتیاد به تریاک  دو یا سه دوز کافی است اما برای ترک هروئین  باید هر 6 ساعت مصرف شود
برای ترک اعتیاد متادون  مقدار مصرف بسته به اخرین دوزی از متادون که مصرف می کرده اید دارد


چای کراتوم
بعضی از بسته های ان همانند چای لیپتون  در بازار موجود است (نه این جا )
چای کراتوم اغلب  در بسته های دو گرمی است و باید حداقل 20 دقیقه  در اب جوش بماند تا مواد ان وارد اب شود
چای کراتوم دارای اثرات ضد اضطراب و ارامبخش و شادی اور دارد
kratom extract
عصاره کراتوم
عصاره کراتوم از برگ های ان قویتر است و به فرم 15 ایکس (پانزده برابر قویتر kratom  15x ) و 20 ایکس و فرم رزین 20 ایکس که بسیار قوی و سیاه است در بازار جهانی موجود است

kratom extract
رزین سیاه رنگ 20 ایکس کراتوم

اگر از عصاره کراتوم استفاده می کنید بیش از نیم گرم مصرف نکنید کافی است انرا در اب میوه ریخته میل کنید

پودر کراتوم

kratom powder

 پودر کراتوم که به ان بالی کراتوم هم  می گویند
 
می توانید پودر کراتوم را به صورت یک قاشق در یک نوشیدنی سرد یا گرم میل کنید
 
برگ کراتوم
 
kratom leaf
می توانید 4 تا 6 گرم برگ انرا در اب جوشانده و میل کنید
قطره کراتوم
روی بسته های ان میران مصرف نوشته شده است
 
کراتوم یک مخدر تفریحی
به دلیل اثرات مشابه کراتوم با تریاک و  در بسیاری از کشورها از کراتوم به عنوان یک ماده مخدر تفریحی استفاده می شود کراتوم فاقد ماده مخدر مورفین است و ماده موثره ان متراگنین است
اثرات مصرف کراتوم مثل ترامادول است  و می توان انرا نوعی ترامادول طبیعی دانست
opium.site: Kratom
opium.site: چای کراتوم kratom حاوی متراگنین برای ترک اعتیاد به ...
opium.site: گیاه کراتوم Kratom حاوی ماده مخدر متراگنین و مترافیلین
opium.site: ساخت و شناخت داروهای ترک اعتیاد گیاهی (قسمت اول )
opium.site: گیاه کراتوم Kratom حاوی ماده مخدر متراگنین و مترافیلین
opium.site: قرص ترک اعتیاد دراگون -مشخصات فیزیکی
opium.site: متراگنین Mitragynine
داروی ترک اعتیاد گیاهی کراتوم چیست اثرات کراتوم بر روی تریاک چیست ترامادول گیاهی چیست ترک اعتیاد با داروی گیاهی کراتوم اثرات متراگنین بر روی ترک اعتیاد چیست داروی ترک اعتیاد اناندا   قطره کراتوم چیست گیاه گراتوم چیست برگ کراتوم برای ترک اعتیاد به مواد مخدر اثرات کراتوم در ترک اعتیاد به متادون داروی ترک اعتیاد به متادون چیست داروی ترک اعتیاد به هروئین چیست داروی گیاهی برای ترک کردن اعتیاد به متادون چیست

هیچ نظری موجود نیست: