اعتیاد و الکلیسم، بلای جان آمریکا

اعتیاد و الکلیسم، بلای جان آمریکا
42% ازسن  18 تا 24 ساله ها، 36% ازسن  25 تا 34 ساله ها و 19% از آمریکاییان 35 ساله و مسن تر، از نوشیدنی های الکلی استفاده می کنند که 22% از 45 تا 64 ساله ها و 10% از 65 ساله ها و افراد مسن تر را شامل می‌شود
 


الکلیسم opium.site: خانه فرد معتاد به مشروبات الکلی چه شکلی است (الکلیسم ...
      
 
 اعتیاد چیست
 اعتیاد یک بیماری ذهنی که با سه ویژگی رفتارهای اجباری، تداوم سوء مصرف با وجود علم به تبعات ناگوار و ظهور عوارض آن و نهایتاً تغییر در ساختار مغز و اختلال در کارکرد آن مشخص می شود». این تعریفی است که مؤسسه ملی مطالعات اعتیاد در آمریکا برای سوء مصرف مواد مخدر ارائه کرده است.
معتادان معمولاً برای به دست آوردن یک احساس خوب و تجربه جالب یا برای فرار از استرس و فشار، ترس ویا ناامیدی به مصرف مواد مخدر می پردازند، فعالیتی که به تغییر ساختاری و بنیادی در مغز منجر شده و اختلالاتی تقریباً ماندگار و غیرقابل بازگشت را ایجاد می کند.
با این همه اما جوامع بسیاری به این درد خانمان سوز مبتلا هستند، دردی که پس از مرزهای ملی و نژادی، اکنون مرزهای سنی و جنسی را نیز پشت سر گذاشته و از نوجوانان گرفته تا سالمندان، بسیاری از مردان و زنان را به خود اسیر ساخته است.
پیامدهای منفی اعتیاد، از تخریب مغز شروع می شود اما بدان پایان نمی یابد و در عرصه اجتماعی – شامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- جریان می یابد. این معضلات، موجب شده علاوه بر متخصصان حوزه سلامت و بهداشت روان، کارشناسان علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز بدان توجه کنند و در پی یافتن علل آن و همچنین راه حل یا دست کم راه کاهش آن برآیند.
دولت ها نیز با استفاده از کارشناسان به حل معضل اعتیاد توجه می کنند و اگر چه منافعی در  تداوم آن می‌بینند – که در این مقال نمی گنجد، اما گسترش آن را موجب از دست رفتن نیروی انسانی کشور به ویژه نیروی جوان می‌دانند. در این میان برخی از دولت ها به واسطه فراگیری این معضل و ناکارآمدی سیاست های خود، از حل آن عاجز می شوند و بعضی نیز تا حدودی به کاهش این بیماری مغزی موفق می شوند. در میان دولت های غربی، بررسی وضعیت ایالات متحده می تواند نموداری از سایر کشورهای این حوزه فکری-تمدنی باشد.
اعتیاد به مواد مخدر به یکی از معضلات جدی ایالات متحده تبدیل شده است. آمارها نشان می دهد از هر 5 جوان 18 تا 25 ساله آمریکایی، یک نفر به مصرف مواد مخدر مبتلا شده و از هر 10 جوان 18 تا 34 ساله آمریکایی، 4 نفر به نوشیدنی‌های الکلی و بیش از سه نفر به سیگار اعتیاد دارند. در آمریکا مواد مخدر گوناگونی چون ماری‌جوانا، حشیش، کوکائین، کراک، هروئین، گازهای خنده آور و قرص های توهم زا مانندPCP وLSD مصرف می شود و علاوه بر آن بسیاری از داروهای مسکن، آرام بخش و محرک های عصبی و جنسی به صورت خودسرانه و متناوب مورد استفاده قرار می گیرد که برای بسیاری از مصرف کنندگان به شکل اعتیاد درآمده است.
در گزارش راهبردی حاضر سعی داریم شرایط جامعه ایالات متحده را در مورد سوء مصرف مواد مخدر، سیگار و نوشیدنی های الکلی تشریح کرده، با تأکید و تفصیل بیشتری وضعیت نوجوانان آمریکایی را در این زمینه روشن ساخته، برخی از سیاست های دولت را برای کاهش معضل اعتیاد توضیح داده و نهایتاً به برخی علل و پیامدهای آن برای آمریکا و آمریکاییان اشاره نماییم.
میزان اعتیاد به سیگار و مواد مخدر در ایالات متحده
 آمارهای سال های 2009 تا 2011 میلادی نشان داد 18% از ساکنان مناطق مرکزی شهرهای بزرگ آمریکا، 23% از مناطق متوسط در این شهرها و 30% از ساکنان شهرهای کوچک آمریکا سیگار می‌کشند. در مجموع 19% از بزرگسالان آمریکایی سیگار می کشند که شامل 21.2% از مردان و 16.8% از مردان می شود. مردان سیاه پوست و دورگه بیش از مردان سفید پوست و همچنین زنان سفیدپوست بیش از زنان سیاه پوست و دورگه سیگار می کشند. هم در میان مردان و هم در میان زنان، 25 تا 34 ساله ها و 45 تا 54 ساله ها بیش از گروه های سنی دیگر سیگار می کشند، با این تفاوت که در میان زنان، 35 تا 44 ساله ها نیز کم از دو گروه سنی دیگر ندارند.
طبق آمار سال 2010 میلادی نیز 21.5% از آمریکاییان 18 تا 25 ساله و 13.8% از 26 تا 34 ساله ها به مواد مخدر اعتیاد دارند که در گروه اول بیش از 1% و در گروه دوم بیش از 3% نسبت به 8 سال قبل از آن افزایش نشان می دهد.
این آمارهای فاجعه بار، به معنای اعتیاد یک پنجم جوانان آمریکا به مواد مخدر و یک پنجم مردم آمریکا به سیگار است، ضمن اینکه در میان آمریکاییان، جوانان بیش از گروه های سنی دیگر اسیر این معضل شده اند. طبیعی است از آنجا که جوانان نیروی مولد و مدیران آینده بنگاه های دولتی و خصوصی و خانواده ها و... هستند، اثرگذاری این معضل چندبرابر اعتیاد افراد مسن تر است.
میزان اعتیاد به مصرف الکل و نوشیدنی های الکلی در ایالات متحده
داده های پیمایش ملی آمریکا در حوزه سلامت و مصرف دارو و مواد مخدر(National Survey on Drug Use and HealtH or NSDUH) که هر ساله توسط دفتر مدیریت خدمات بهداشت روانی و سوء مصرف مواد(Substance Abuse and Mental Health Services Administration or SAMHSA) صورت می گرفته و اعلام می گردد، نشان می دهد میزان مصرف الکل در این کشور تحت تأثیر جنسیت، سن، نژاد، سطح تحصیلات، آمریکایی الاصل یا مهاجر بودن، وضعیت تأهل و سابقه خانوادگی فرد است که در اینجا تأثیر برخی از این موارد را بر رشد الکلیسم نشان می دهیم:
الف- گروه های سنی: 42% از 18 تا 24 ساله ها، 36% از 25 تا 34 ساله ها و 19% از آمریکاییان 35 ساله و مسن تر، از نوشیدنی های الکلی استفاده می کنند که 22% از 45 تا 64 ساله ها و 10% از 65 ساله ها و افراد مسن تر را شامل می‌شود. نکته مهم آنکه معتادان به مواد مخدر در آمریکا، بیش از افراد سالم به مصرف الکل روی می‌آورند که این در مورد پیشتازی 18 تا 24 ساله ها در هر دو گروه از معتادان به مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی روشن است.
ب- گروه های جنسیتی: در مجموع، 26.7% از آمریکاییان 18 ساله و مسن تر در سال 2011 به صورت متناوب نوشیدنی های الکلی مصرف کرده اند که شامل 21.4% از زنان و 32.5% از مردان آمریکایی می شود.
ج- گروههای قومی– نژادی: گروه های قومیتی نیز سهم متفاوتی در این معضل آمریکایی دارند. برخلاف تصور عمومی، سفیدپوستان از گروه های پیشتاز در این زمینه هستند. آسیاییان با 14.1%، کمترین و آمریکایی-هندی ها با 28.8% بیشرین سهم را از آن خود کرده اند. همچنین 22.8% از سیاه پوستان، 24.5% از دورگه ها، 28% از سفیدپوستان و 28.4% از اسپانیایی زبان ها نوشیدنی های الکلی مصرف می کنند.
د- سطح تحصیلات: تفاوت در سطح تحصیلات نیز در میزان ابتلا به مصرف مشروبات الکلی مؤثر است. برای مثال در میان جوانان 25 ساله و مسن تر، 1.9% از افرادی که کمتر  از دیپلم سواد دارند، 25.7% از دیپلمه ها، 25.8% از  دانشجویان کارشناسی و 26.7% از فارغ التحصیلان کارشناسی به مصرف مشروبات الکلی اعتیاد دارند. این آمار نشان می دهد گذراندن دوره دبیرستان، مهمترین دوره اثرگذار در زندگی معتادان آمریکایی است، از این رو در بخش بعد سعی می کنیم بیشتر به نوجوانان بپردازیم.
ه- مهاجربودن یا آمریکایی الاصل بودن: آمارها نشان می دهد بزرگسالان مهاجر کمتر از آمریکايي‌الاصلها مشروبات الکلی مصرف می کنند. 19.5% از گروه نخست و 28.1% از گروه دوم چنین اعتیادی دارند. این تفاوت آشکار، نشان می دهد مهاجران چه به دلیل اینکه جامعه مبدأ مهاجرت آنها سالمتر از ایالات متحده بوده و چه به این دلیل که نگران نظارت دولت آمریکا و سخت گیری های آن بر مهاجران هستند، کمتر به مصرف مشروبات الکلی تمایل دارند.
و- وضعیت تأهل: 9.6% از کسانی که همسر آنها فوت کرده است، 22.5% از متأهلان، 25.5% از کسانی که از همسر خود طلاق گرفته یا متارکه کرده اند و 39.7% از بزرگسالانی که هیچ گاه ازدواج نکرده اند، به مصرف منظم مشروبات الکلی می پردازند. این آمار نشان می دهد تشکیل خانواده هم به دلیل کنترلی که از طرف اعضا بر یکدیگر صورت می گیرد و هم به دلیل کاهش احساس ناآرامی و ناکامی در زندگی، از میزان اعتیاد به مشروبات الکلی کاسته است. بنا بر این افزایش آمار طلاق و تجرد که هر ساله در آمریکا مشاهده می شود، علاوه بر مشکلات اجتماعی دیگر، زنگ خطری برای حوزه اعتیاد نیز هست.
 
نسل آینده امریکا، اسیر الکل، سیگار و 5 ماده مخدر
 
مصرف مواد مخدر در امریکا به معضلی فراگیر، برای همه سنین و گروه های جنسی و نژادی تبدیل شده  و نوجوانان نیز در این میان بی نصیب نمانده اند. سه نکته مهم در مورد نوجوانان وجود دارد که اثرگذاری مواد مخدر را خطرناکتر می سازد: شخصیت نوجوانان در حال شکل گیری است؛ مغز نوجوانان در حال رشد است؛ نوجوانان نسل آینده را تشکیل می دهند. این سه عامل موجب می شود اثرات ناگوار سوء مصرف مواد مخدر بر نوجوانان، بلندمدت تر، غیرقابل بازگشت تر و دارای اثرات اجتماعی وسیعتری باشد.
 
در یک روز عادی، 8 هزار نوجوان و جوان آمریکایی برای اولین بار در طول زندگی خود، الکل می نوشند، نزدیک 4500 نفر برای اولین بار مواد مخدر مصرف می کنند، بیش از 4 هزار از آنان اولین سیگار خود را دود می‌کنند و بیش از 2500 نفر از آنان بدون توصیه پزشک به مصرف قرص های مسکن مبادرت می ورزند. نوجوانان دبیرستانی بیش از هر چیز به مصرف بی رویه و خودسرانه قرص های مسکن، ضدچرک و سرماخوردگی مبادرت می ورزند.
در مورد نوجوانان آمریکایی نیز عواملی چون سن، جنسیت، نژاد و زادگاه بر میزان مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی اثرگذار است که تأثیر هر یک را به اختصار بررسی می کنیم:
الف- گروه های سنی:
 5% از نوجوانان 12 و 13 ساله، 16% از نوجوانان 14 و 15 ساله و 32% از نوجوانان 16 و 17 ساله به مصرف مواد مخدر یا نوشیدنی های الکلی اعتیاد دارند. در مجموع، 18% از نوجوانان 12 تا 17 ساله دست کم یک بار در هر ماه نوشیدنی های الکلی مصرف می کنند و در روزهایی که الکل می نوشند، به طور متوسط نزدیک 5 بار به این عمل اقدام می کنند. همزمانی افزایش آمار اعتیاد با بالارفتن دوره تحصیلی، نشان دهنده  ناکارآمدی نظام آموزشی آمریکا در این زمینه است.
ب- گروه های جنسیتی:
 با توجه به خطرات اعتیاد به مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی، دختران با توجه به خطرپذیری پایین تر، کمتر از پسران به اعتیاد تمایل دارند. پسران دبیرستانی 6% بیش از دختران دبیرستانی سیگار می کشند (21% در برابر 15%)، 8% بیشتر ماری‌جوانا مصرف می کنند (26% در برابر 18%)، 1% بیشتر کوکائین و اکستازی مصرف می کنند و 5% بیشتر الکل می نوشند (42% در برابر 37%) اما در مورد مسکن ها، تقریباً آمار برابری دارند که به علت میزان بالای فشارهای روانی و احساسی در دختران است.
ج- گروه های قومی- نژادی:
 نوجوانان آسیایی تبار مانند پدر و مادر خود، کمتر از گروه های نژادی دیگر به مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی اعتیاد دارند (10.3%). پس از آنها نوجوانان سیاه پوست با 17%، نوجوانان اسپانیایی زبان با 18%، نوجوانان سفیدپوست با 18.4%، نوجوانان هندی آمریکایی با 20% و نوجوانان دورگه با 25% قرار دارند. این مسأله نشان دهنده اثرگذاری تربیت خانوادگی در این زمینه است، زیرا آمار رتبه بندی پدران و مادران این گروه های نژادی نیز تقریباً به همین صورت بود با این تفاوت که جای اسپانیایی زبان ها با دورگه ها عوض شده است. تغییر رتبه بندی گروه های نژادی در این زمینه جدا از تغییر درصدها، می تواند شاخص خوبی برای میزان موفقیت یا عدم موفقیت گروه های نژادی مختلف در ایالات متحده آمریکا در تربیت فرزند خود باشد. در واقع دورگه ها کمتر از گروه های نژادی دیگر در تربیت فرزند خود موفق هستند و پدران و مادران اسپانیایی زبان بیش از دیگران در این زمینه موفقیت کسب کرده اند. تکرار این موفقیت ها در حوزه های دیگر زندگی نوجوانان اسپانیایی زبان، می تواند در آینده جایگاه بهتری در جامعه آمریکا برای اسپانیایی زبان ها فراهم سازد و نقش آنان را در مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارتقا بخشد.
د- مهاجربودن یا آمریکایی الاصل بودن:
 نوجوانان آمریکایی که خارج از آمریکا به دنیا آمده اند، کمتر از آمریکازاده ها به مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی اعتیاد دارند. 13.7% برای گروه نخست و 18.3% برای گروه دوم به ثبت رسیده است. این آمار، تکرار  آمار گذشته در مورد بزرگسالان آمریکایی الاصل و مهاجر است و نشان می دهد دست کم در آینده نزدیک، تغییری در نسبت میان این دو گروه در حوزه سلامت آمریکا رخ نخواهد داد.
همچنین طبق آمارهای اعلام شده از سوی مرکز مطالعات اعتیاد امریکا، 5 ماده مخدر بیش از مواد دیگر مورد استقبال نوجوانان آمریکایی قرار گرفته است. آشنایی با این مواد مخدر، اثرات آن و میزان مصرف آن توسط نوجوانان آمریکایی، شناخت ما را از دنیای نوجوانان معتاد آمریکایی بیشتر می کند و وضعیت اسفبار آنان را آشکارتر می سازد:
-           ماری‌جوانا: تصور غلطی میان  نوجوانان آمریکایی وجود دارد که ماری‌جوانا را ماده مخدر بی خطر می‌دانند. با وجود اینکه خطراتی چون اثرگذاری بر حواس پنجگانه، حافظه و مهارت های ذهنی، کاهش میزان رضایت از زندگی و بهداشت روانی و همچنین اختلال در روابط اجتماعی دارد. مصرف ماری‌جوانا در نوجوانان 14، 16 و 18 ساله در سال 2010 نسبت به سال 2009 میلادی افزایش یافته است، به گونه ای که بیش از 6% از آمریکاییان 18 ساله گزارش داده اند که ماری‌جوانا مصرف می کنند که این میزان از اوایل دهه 1980 میلادی تا کنون، بی نظیر است (این جدا از مواردی است که گزارش نشده است). ضمن اینکه پژوهش های جدید نشان می دهد میزان ماده مخدره در ماری‌جوانایی که امروزه در جامعه آمریکا مصرف می شود ، 2.5 برابر میزانی است که در ماری‌جوانای سی سال پیش بوده است.
-           داروهای تجویزی: در سال 2012 میلادی، 2000 نوجوان آمریکایی برای اولین بار به مصرف داروهای تجویزی (قرص های مسکن، آرامبخش یا تحریک کننده) بدون نسخه پزشک اقدام کرده اند. نوجوانان گمان می‌کنند چون این داروها در داروخانه ها یافت می شود و در جعبه داروهای والدین شان در خانه نیز موجود است، پس بی خطر است. اثرات مصرف بی رویه و خودسرانه این داروها شامل تپش نامنظم قلب، تهوع و استفراغ، کندی و دشواری در تنفس، هذیان گویی، تشنج و مرگ ناگهانی است.
-           مخدرهای استنشاقی: این گونه مواد که به گازهای خنده آور نیز مشهورند، در بسیاری ازمحصولات موجود در خانه مانند چسب، مایع فندک و رنگ وجود دارد. از هر 5 نوجوانان آمریکایی 14 ساله دست کم یکی از آنها از این مواد به عنوان ماده مخدر استفاده کرده است. جالب است که برخلاف سایر مواد مخدر، نوجوانان کم سن و سال بیش از نوجوانان بزرگتر، از این موارد استفاده می کنند.
-           اکستازی: این قرص های توهم زا و تحریک کننده که در پارتی ها و باشگاه های رقص آمریکا و مانند آن به وفور و با قیمت پایین در دسترس  است، دارویی ترکیبی است که تغییراتی را به سرعت در مغز فرد ایجاد می نماید. این دارو که نام علمی اش مِتیلِنِدایوکسی- مِتامفتامین است رعشه آور، تهوع آور و استرس زا است و موجب گرفتگی عضلات می شود. اختلال و حتی ازکارافتادگی کبد، کلیه ها و قلب و عروق، بسیاری از مصرف کنندگان این مواد را به کام مرگ می کشاند.
-           کوکائین و هروئین: هر دو ماده مخدر مذکور با افزایش ناگهانی اسقبال در میان نوجوانان روبرو شده و موجب افزایش تعداد بیماران اورژانسی نیز شده است. کوکائین که به صورت های مختلف قابل استفاده است، احساس خوشایند کوتاه مدتی را در فرد ایجاد کرده ولی موجب افزایش خطرناک تپش فلب و فشار خون می شود. هروئین نیز بسیار اعتیادآور و موجب صدمات خطرناکی به کبد، قلب، مغز و شش ها می شود. افراد معتاد به هروئین مجبور هستند هر بار برای کسب احساس رضایت، میزان بیشتری از این ماده را مصرف کنند که نهایتاً منجر به مرگ آنها می شود.
آنچه در مورد وضعیت اعتیاد در میان نوجوانان آمریکایی تشریح شد، نشان می دهد نسل آینده آمریکا نیز نمی‌تواند از این بلای خانمان سوز رهایی یابد و این معضل اجتماعی در آمریکا دست کم در آینده نزدیک قابل حل نیست.
 
علل گسترش اعتیاد در میان بزرگسالان و نوجوانان ایالات متحده
به طور کلی معتادان معمولاً برای به دست آوردن یک احساس خوب و تجربه جالب یا برای فرار از استرس و فشار، ترس ویا ناامیدی به مصرف مواد مخدر می پردازند، با این حال مؤلفه های گوناگون ژنتیکی، روانی، محیطی و اجتماعی در میزان احتمال ابتلا به اعتیاد اثرگذار است. میزان درآمد، روابط میان فردی، وضعیت خانوادگی و جایگاه اجتماعی می تواند در این زمینه تعیین کننده باشد. در میان نوجوانان نیز شبکه های اجتماعی و فشار روانی از عوامل مؤثر در تمایل فرد به اعتیاد است. برای مثال بیشتر نوجوانانی که به ماری‌جوانا معتاد هستند، از طریق دوستان و خویشان خود با این ماده مخدر آشنا شده و برای اولین بار آن را مصرف کرده اند.
اکنون با توجه به این مؤلفه ها و تطبیق آن بر شرایط امروز جامعه آمریکا، به نظر می رسد مصرف مواد مخدر در میان بزرگسالان آمریکایی تحت تأثیر این عوامل است:
-           رشد آمار طلاق که منجر به تنهایی و فشار روانی برای هر دو نفر می شود.
-           بحران اقتصادی که موجب بی خانمانی، کاهش جایگاه اجتماعی و کاهش درآمد افراد شده است.
-           افزایش فساد جنسی و خشونت که آرامش را از ذهن و روان آمریکاییان گرفته و آنان را به سمت مواد مخدر و قرص های آرامبخش و توهم زا سوق می دهد.
-           افزایش فساد اقتصادی در آمریکا که موانع پیش روی مافیای مواد مخدر را برداشته است.
-           افزایش افکار پوچ گرایانه (نهیلیستی) در غرب که فرد را نیازمند دریافت آرامش و امید کاذب ساخته و نسبت به عواقب وخیم سوء مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی آسوده خاطر می سازد.
همچنین نوجوانان آمریکایی نیز عوامل خاص خود را برای تمایل به اعتیاد دارند:
-           رشد همزیستی کوتاه مدت به جای ازدواج که منجر به رهاشدن فرزند در جامعه می‌گردد.
-           رشد آمار طلاق که موجب فروپاشی خانواده ها و بی خانمانی فرزندان می شود.
-           رشد ساعات کاری مادران که موجب کاهش نظارت آنان بر فرزندان خود می شود.
-           رشد شبکه های اجتماعی که آشنایی آمریکاییان به ویژه نوجوانان را با این گونه مواد افزایش داده است.
-           بحران اقتصادی که منجر به ناامیدی نسبت به آینده ایالات متحده گشته است.
-           افزایش نمایش مصرف مواد مخدر، سیگار و نوشیدنی های الکلی در فیلم های سینمایی و مجموعه های تلویزیونی.
-           ابتلای نسل گذشته که به صورت ژنتیکی و محیطی به نوجوانان منتقل شده است.
با توجه به این عوامل، به نظر می رسد ارتباط چندجانبه و مستحکمی میان معضلات جامعه آمریکا وجود دارد و هر یک موجب تقویت عوامل دیگر شده، از آنان نیز اثر می پذیرد. ارتباط این مسائل با هم، پیچیدگی بیشتری را پیش روی کارشناسان اجتماعی و مدیران دولتی قرار می دهد و امکان حل معضل اعتیاد را دشوارتر می سازد.
سیاست های دولت در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و درمان آن
برنامه های گوناگونی برای کاهش اعتیاد به مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی ذیل برنامه بودجه و مانند آن توسط کنگره به تصویب رسیده و توسط دولت آمریکا به اجرا گذاشته شده است، اما در اینجا به دو برنامه ویژه برای کاهش این معضلات در میان نوجوانان اشاره می کنیم:
الف- برنامه مردم سالم(Healthy People) با هدفگذاری سال 2020 میلادی (مصوبهSA-13.1): این برنامه بستر برنامه ریزی های دیگر را فراهم می سازد و بازخورد آنها را از جامعه آمریکا جویا می شود، بدین صورت که به صورت متناوب، تحقیق و پیمایشی از نوجوانان 12 تا 17 ساله به عمل می آورد و نسبت افرادی که در یک ماه گذشته به سوء مصرف نوشیدنی های الکلی یا هر گونه ماده مخدر مبتلا بوده اند، به دست می آورد.
ب- اطلاع رسانی در مدارس: در کتابچه کمک های مالی فدرال به دانش آموزان(The Federal Student Financial Aid Handbook) آمده است همه مدارسی که از کمک های مالی دولت فدرال بهره می گیرند (ذیل برنامهFSA)، موظفند هر ساله اطلاعات ذیل را به دانش آموزان، کادر و کلیه کارکنان خود ارائه کنند تا از این طریق، سوء مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی کاهش یابد. حتی در صورت ورود افراد جدید در طول سال تحصیلی، این موارد باید به وی به صورت جداگانه ارائه شود:
-           ارائه استانداردهایی برای انجام امور مدرسه که دست کم موجب جلوگیری از استفاده غیرقانونی و سوء مصرف مواد مخدر و الکل توسط افراد در فعالیت های رسمی مدرسه و با استفاده از اموال متعلق به آن شود.
-           اطلاع رسانی در مورد مجازات ها و محرومیت هایی که قوانین محلی، ایالتی و فدرال برای همراه داشتن، استفاده و توزیع مواد مخدر و الکل برای شهروندان و دانش آموزان در نظر گرفته اند.
-           برگزاری کلاس ها و ارائه بروشورهای راهنما به دانش آموزان و کارکنان مدرسه برای مصرف صحیح الکل و مواد مخدر، درمان سوء مصرف آن و همچنین برنامه هایی که فرد بیمار را به سلامت اولیه بازگرداند.
-           اطلاع رسانی خطرات پزشکی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و الکل.
-           اطلاع رسانی شفاف در این مورد که در صورت زیر پاگذاشتن استانداردهای مذکور توسط دانش آموزان و کارکنان مدرسه، مدیریت مدرسه محرومیت هایی را برای آنان در نظر می گیرد. این محرومیت ها علاوه بر قوانین محلی، ایالتی و فدرال است و شامل اخراج فرد از مدرسه و معرفی وی برای پیگردهای قانونی دیگر است.
به نظر می رسد با توجه به آنچه در مورد علل گسترش اعتیاد میان نوجوانان گفته شد، این برنامه ها نمی تواند حتی به صورت کوتاه مدت به حل این معضل یاری رساند.
پیامدهای منفی اعتیاد برای آمریکا و آمریکاییان
هر آمریکایی که معتاد می شود، به معنای کاهش امید به زندگی و بهداشت جسمی و روانی در کل آمریکا است. همچنین گفتیم که اعتیاد به تغییر ساختاری و بنیادی در مغز منجر شده و اختلالاتی تقریباً ماندگار و غیرقابل بازگشت را ایجاد می کند. علاوه بر این موارد، اکنون سعی می کنیم با داده های به دست آمده از مراکز مطالعاتی آمریکا، برخی از پیامدهای دیگر اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی را برای آمریکا و آمریکاییان تشریح کنیم:
الف- هزینه های اقتصادی
معتادان آمریکا از سه طریق میلیاردها دلار بر بودجه این کشور هزینه وارد می کنند: افزایش بودجه در بخش درمان؛ افزایش جرائم و همچنین هزینه های نگهداری معتادان و حبس مجرمان؛ کاهش تولید سرانه. برآورد مؤسسه ملی مطالعات اعتیاد در آمریکا از این هزینه ها، بیش از 600 میلیارد دلار در هر سال است که یک سوم آن مربوط به معتادان به مواد مخدر، یکی سوم دیگر مربوط به معتادان به نوشیدنی های الکلی و یک سوم دیگر به سیگار و مانند آن مربوط می شود.
ب- معضلات خانوادگی و اجتماعی
بسیاری از معتادان مجبور به انجام مشاغل پست می شوند و از درآمد آنها کاسته می شود، خود و خانواده آنها موفقیت های تحصیلی کمتری نسبت به دیگران کسب می کنند، بیش از دیگران مرتکب خشونت های خانگی، کودک آزاری و فروپاشی خانواده می شوند و نهایتاً اینکه بیش از دیگران به دزدی و جرائم خشن روی می آورند. درگیری خانواده و اطرافیان فرد معتاد با مشکل وی، موجب گسترش یافتن اثرات اجتماعی اعتیاد در جامعه آمریکا شده است.
ج- گسترش بیماری های جنسی و ایدز
بسیاری از بیماری های جنسی، شیوع بیشتری در میان افراد معتاد دارند که به دلیل فساد جنسی آنان و همچنین بی مبالاتی های بهداشتی در چنین افرادی است. همچنین پژوهش ها نشان می دهد، چهار گروه از آمریکاییان بیش از دیگران به ایدز مبتلا شده اند: دهک های پایین درآمدی، ساکنان مراکز شهرها، اقلیت های نژادی و معتادان به مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی. ضمن اینکه یکی از طرق انتقال ایدز، سرنگ های غیربهداشتی معتادان است که حدود یک چهارم از موارد ایدز در آمریکا از همین طریق منتقل شده است.
د- افزایش جرائم، قتل و خودکشی
بیش از نیمی از آمریکاییانی که روزانه به خاطر خشونت های خیابانی، قتل یا دزدی دستگیر می شوند، اعتیاد به مواد مخدر دارند. علاوه بر این عدم تعادل روانی در این افراد و فشارهای ناشی از تبعات اجتماعی و اقتصادی اعتیاد، بسیاری از معتادان را به خودکشی های ارادی و غیرارادی وامی دارد.
ه- اختلال در نظم عمومی جامعه
یکی از نمونه های اختلال در نظم عمومی جامعه، افزایش تصادفات رانندگی است. در سال 2009 میلادی بیش از 10 میلیون آمریکایی 12 ساله و بزرگتر، اذعان کرده اند که در یکی دو سال گذشته بارها تحت تأثیر مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی، بدون تعادل روانی رانندگی کرده اند و 18% از مجروحان سوانح رانندگی نیز در این سال، دست کم به یکی از مواد مخدر معتاد بوده اند.
و- ایجاد مشکل برای جنین مادران معتاد
پژوهش ها نشان می دهد زنان بارداری که به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد دارند، بیش از دیگران مجبور به زایمان پیش از موعد می شوند، نوزادانی نارس یا کم وزن به دنیا می آورند، جنین آنها سقط می شود و یا با وجود تولد، دچار اعتیاد، مشکلات رفتاری ویا عقب ماندگی ذهنی است. ضمن اینکه دختران معتاد بیش از همسالان خود دچار بارداری زودهنگام می شوند که به نوبه خود بر سلامت مادر و جنین اثرات سوئی دارد.
ز- انزوای اجتماعی و سیاسی
اعتیاد به مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی علاوه بر اینکه امکان عضویت فرد را در گروه های اجتماعی و سیاسی فعال از بین می برد، ناامیدی به آینده و روحیه انزواطلب فرد را تقویت کرده و در نتیجه از انسجام و سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در جامعه آمریکا می کاهد. کاهش این مؤلفه ها به نوبه خود اثرات سوئی بر دوام و پیشرفت ایالات متحده دارد و خواهد داشت.
نتیجه گیری
وضعیت ایالات متحده به بیماری می ماند که هر کدام از اعضای آن دچار عفونت متفاوتی شده و هر کدام از این عفونت ها نیز در حال سرایت به سایر اعضا است. یکی از این عفونت ها، اعتیاد و الکلیسم است که با میزان رضایت از زندگی و میزان کارآمدی نظام آموزشی و تربیتی ارتباط تنگاتنگی دارد. آمار وحشتناک اعتیاد در ایالات متحده، نشان دهنده نارضایتی بسیاری از شهروندان این کشور از وضعیت فعلی کشور خود و همچنین ناکارآمدی برنامه های دولت آمریکا در نظام آموزشی و تربیتی این کشور است، برنامه هایی که چیزی جز هشدار به افراد سالم و کمک به درمان معتادان نیست و به جای علل اصلی مستقیماً به معلول می پردازد.
در جامعه گسترده و متنوعی چون آمریکا، اختیار نهایی در چگونگی برخورد با اعتیاد، با خود شهروندان است. از این رو حل ریشه ای این معضل علاوه بر اینکه مستلزم حل معضلات دیگر در ایالات متحده است، نیازمند تغییر بنیادین در جهان بینی آمریکاییان و کمرنگ شدن خودمحوری و بی مبالاتی در فرهنگ این کشور است. به نظر می رسد تا این مبانی فکری و گرایش های روحی در میان آمریکاییان اصلاح نگردد، خشونت، سکس، اعتیاد و هزاران معضل اجتماعی دیگر پابرجا بوده و در بسیاری از موارد گسترش خواهد یافت. تداوم و گسترش این معضلات، به نوبه خود به تقویت آن مبانی فکری نادرست و روحیات ناپسند منجر شده و چرخه مخربی را ایجاد می کند که مقصدی جز نابودی نیروی انسانی و فروپاشی نظام اجتماعی آمریکا نخواهد داشت
opium.site: خانه فرد معتاد به مشروبات الکلی چه شکلی است (الکلیسم ...
opium.site: کمیته مبارزه با مشروبات الکلی در ایران تشکیل می شود
opium.site: سر التون هرکیولس جان معتاد به کوکائین و الکل
.
 opium.site: Cocaethylene کوکااتیلن (کوکائین با الکل )(Wine ...
opium.site: عرق سگی‌ مسموم و اسمیرنوف تقلبی در ایران
opium.site: علت Hangoverخماری ناشی از مصرف الکل و درمان خماری الکل
opium.site: چگونه با کودک خود از اعتیاد به مواد مخدر و الکل ومضراتش ...
opium.site: عوارض مصرف الکل چوب (متانول )الکل متیلیک .
opium.site: ریتالین تقلبی و داروهای تقلبی
opium.site: مصرف ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) با نوشابه انرژی زای ...
opium.site: ترکیب کافئین با الکل یک ترکیب مرگبار و کشنده است.
opium.site: الکل طبی هم نخورید تقلبی است ؟
 • شکارچی جادوگر 14 شمن را در پرو به قتل رساند. Shama...
 • ونوس (2 سی بی )( نکسوس)ماده 2C-B که ترکیب 4 برومو ...
 • نکسوس 2c-b
 • مفدرون مئودالت میومیو
 • نکسوس مخدر سکسی
 • مسکالین ( NESCALINE )
 • ماده مخدر کروکودیل روسی (دزومورفین ) به آلمان رسید...
 • تاریخچه ماده مخدر کراک (دزومورفین )در ایران و جهان...
 • کراک چیست
 • مادران معتاد به متامفتامین دارای بچه های خنگ می ش...
 • معتادین به متامفتامین(شیشه) دچار کمبود ویتامین B12...
 • شیوع کمبود کلسیم در بیماران معتاد به متامفتامین (ش...
 • شیوع هیپوتیروئیدی در معتادان به متامفتامین (شیشه)
 • شیوع افت قند واکنشی در بیماران با سوء مصرف متامفتا...
 • مخدر قات (خط)-Catha edulis-Ghat, Khat, Qat
 • مقایسه قیمت متامفتامین (شیشه) در ایران و امریکا
 • شیوع سنی مصرف کننده گان متامفتامین در امریکا
 • مراحل تزریق و آماده سازی متامفتامین (شیشه)+عکس
 • ایران ششمین تولیدکننده داروهای حاوی مرفین و کدئین ...
 • 2C-Bمخدر جنسی ماهواره ای-نکسوس
 • معتادان به ماده مخدر کروکودیل در روسیه افزایش یاف...
 • دینورفین -پرودینورفین
 • گزارش هروئین آلوده به وارفارین در استان خراسان
 • پیامد مصرف کوکائین به روایت تصویر
 • سازمان بهداشت امریکا در وضعیت اماده باش حمله مخدر...
 • آیا ماده مخدر کروکودیل (دزومورفین )در امریکا رواج ...
 • پتیدین
 • چرا مخدر کراک بو ندارد چون هروئین ندارد ‌The smell...
 • fentanyl-فنتانیل
 • جنگ های انفصال امریکا و معتادان به مورفین(بیماری م...
 • اختراع نی ضد تجاوز به زنان و دختران و حساس به ماده...
 • فنتانيل-الفنتانیل-سوفنتانیل
 • کشف ارتباط میان بیماری اسکیزوفرنی و مواد روانگردان...
 • معز معتادان به شیشه (متامفتامین ) و کراک در قبر زو...
 • آیا ماده مخدرجدید کروکودیل (دزومورفین)از آلمان به...
 • کشف ماده مخدر از طریق اثر انگشت
 • دستگاه کشف مواد مخدر از طریق اثر انگشت انسان
 • اثر انگشت تریاک opium fingerprint
 • متامفتامین (شیشه)به روایت فیلم های دارن آرونوفسکی...
 • میرتازاپین باعث کاهش وابستگی به متامفتامین می شود ...
 • میرتازاپین. ریوکستین
 • آمفتامین محرک مغزی است
 • روش پرومتا PROMETAT برای ترک متامفتامین کارایی ندا...
 • معتادان به ماریجوانا و متامفتامین (شیشه) ریسک بالا...
 • شيوه جديدي براي درمان اعتياد به مواد مخدر كشف شد
 • حشیش و ماریجوانا باعث بیماری روانی اسکیزوفرنی می ...
 • شیر سینه مادر معتاد به شیشه (متامفتامین ) نوزاد پس...
 • سابوکسون بهترین دارو برای ترک تریاک و مورفین و هر...
 • بوپرنورفین (بوپرکسین)
 • مرگ و خودکشی بر اثر مصرف ریتالین
 • کشف تونل ماری جوانا در سن دیگو +عکس
 • شکر و شرینی همانند مواد مخدر روی مغز اثر می کنند
 • تأثیر غذاهای چرب در بدن همانند تأثیر ماری‌جوانا اس...
 • عکس اسکن مغز انسان معتاد به متامفتامین و انسان سا...
 • مصرف شیشه، مغز معتاد را به صورت غیرقابل برگشت تغیی...
 • متامفتامین (شیشه)باعث کاهش کلسیم و آهن و اختلال د...
 • کمبود آهن و روی منجر به کاهش قدرت یادگیری و افت تح...
 • متامفتامین باعث کاهش اسپرم سازی و تحرک ان در موش ...
 • مردی برای افزایش شهوت و محبت به نامزد خود مخدر شی...
 • فرمول کوکاکولا
 • Methyldesorphine متیل دزومورفین
 • N - Phenethylnordesomorphine ان فن اتیل نوردزومورف...
 • ساخت واکسن ضد هروئین
 • کتوفول ketofol
 • مت‌آمفتامین متیل امفتامین متامفتامین شیشه
 • MIRTAZAPINE-میرتازاپین -مير-ت ا-ز-اپين- mur-taz-a...
 • اختلالات روان تنی (سایکو سوماتیک) ناشی از مصرف موا...
 • حشیش با شیر خامه انسان را وارد مدار بسته حشیش می ک...
 • باب اسفنجی اقدام به ترک حشیش می کند
 • معتاد به حشیش سالوادور دالی
 •  پژوهشکده مطالعات آمریکا- مهدی امینیان  
  منابع:
  http://healthypeople.gov/2020/lhi/substanceabuse.aspx
  •          http://healthypeople.gov/2020/lhi/substanceabuse.aspx?tab=data
  •          http://healthypeople.gov/2020/lhi/substanceabuse.aspx?tab=determinants
  •          http://healthypeople.gov/2020/lhi/substanceabuse.aspx?tab=determinants
  •          http://www.americanaddictioncenters.com/top-drugs-abused-teens/
  •          http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/2012/054.pdf
  •          http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/2012/057.pdf
  •          http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/2012/058.pdf
  •          http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/2012/059.pdf
  •          http://www.drugabuse.gov/publications/addiction-science/drug-use-changes-brain
  •          http://www.drugabuse.gov/publications/addiction-science/what-addiction/decades-research-have-revealed-addiction-to-be-disease-alters-brain
  •          http://www.drugabuse.gov/publications/addiction-science/why-do-people-abuse-drugs/why-would-anyone-abuse-drugs
  •          http://www.drugabuse.gov/publications/addiction-science-molecules-to-managed-care/introduction/drug-abuse-costs-united-states-economy-hundreds-billions-dollars-in-increased-health
  •          http://www.fandm.edu/financialaid/policies-and-procedures/drug-and-alcohol-policy-notification
  •          http://www.fandm.edu/uploads/media_items

  هیچ نظری موجود نیست: